Loomio
Wed 22 Nov 2017 12:14PM

Actividades lúdicas interxeneracionais

RF Roberto FC Public Seen by 341

Promover actividades lúdicas interxeracionais e interculturais.

 Continuar co programa de ocio en familia.

 Aumentar as actividades municipais interxeracionais.

 Incrementar as actividades municipais que fomenten a
interculturalidade.

 Promocionar o ocio e as actividades lúdicas na rúa