Loomio
Mon 6 Nov 2017 5:11PM

MyData 2017 projektin päättäminen

AJP Antti Jogi Poikola Public Seen by 392

Loppuraportti: http://okf.fi/mydata2017-report ja sama Issuussa

Projektin 31.10.2017 päivitetty lopullinnen budjetti: http://okf.fi/mydata2017-budget

Projektista jäi ylijäämää 63 551€ , joka sisältää myös MyData 2016 projektin maksaman siemenrahoituksen (21 229.81€). Lisäksi on vielä mahdollista, että yhteensä enintään 5735€ edestä saatavia saadaan perittyä saatavia, jotka on laskutettua mutta ei maksettu.

Projektin ohjausryhmä suositteli ( http://okf.fi/mydata2017-boardmeeting-3 ), että projektin ylijäämä ohjataan siemenrahoituksena MyData 2018 konferenssiprojektille ja MyData Global Foundationin käynnistämiseen.
Yleiskulujen laskenta on tehty 31.10.2017 mennessä toteutuneista lippu- ja kumppanuustuloista. Siemenrahoitusta vuoden 2016 projektista, palautuneita clearance laskuja (1641.68€) tai MyData Declarationin taiton ja painatuksen läpilaskutusta (3999€) ei ole huomioitu yleiskuluosuuden laskennassa. Yleiskulujen laskennan pohjana olevia tuloja on yht. 259 543.78€, mistä 20% on 51 908.76€. 6.11.2017 mennessä projekti on maksanut yleiskuluja yhteensä 51 409€ ja maksamatta on vielä 499.76€ joka on huomioitu 2018 projektin budjetissa ja maksetaan välittömästi.

Projektin päätösraportti on viimeistelyvaiheessa, se julkaistaan kansainvälisesti 23.11.2017 Aarhusissa Tanskassa järjestettävässä MyData Global meetupissa.
Samaan aikaan on tehty myös erillinen päätösesitys Mydata 2018 projektin käynnistämisestä.

Projektin käynnistämispäätös ja alkuperäinen projektin perusinfo, jonka hallitus hyväksyi projektin käynnistymisvaiheessa: http://okf.fi/mydata2017-info (perustiedot alempana dokumentisssa). :heart:

AJP

Poll Created Mon 6 Nov 2017 5:12PM

Todetaan Mydata 2017 -projekti päättyneeksi 31.10.2017 Closed Mon 13 Nov 2017 5:25PM

Outcome
by Antti Jogi Poikola Mon 20 Nov 2017 7:10AM

13.11.2017. Todettiin MyData 2017 projekti päättyneeksi 31.10.2017.

Todetaan MyData 2017 projekti, jonka projektipäällikkönä toimi Antti Poikola päättyneeksi 30.10.2017. Maksetaan puuttuva yleiskuluosuus 499.76€ välittömästi yhdistyksen Holviin ja sijoitetaan projektin tuotto 63 551€ siemenrahoituksena käynnistettävälle MyData 2018 projektille ja MyData Global Foundationin käynnistämiseen (jatketaan samalla Holvi-tilillä). Lasketaan viivästyneet saatavat (max. 5735€) MyData 2018 projektin tuotoiksi, joista kyseinen projekti maksaa silloin 20% yleiskuluosuuden. :nerd:

Results

Results Option % of points Voters
Agree 83.3% 5 MH RP AS MS JPE
Abstain 16.7% 1 AJP
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 25 JP TT MK OK JK JN OKF SM RM IP TT TR L LS KA SÅ EH AK LS PA

6 of 31 people have participated (19%)

MH

Mika Honkanen Sun 12 Nov 2017 7:23PM

Se, mistä olisi ehkä voinut keskustella vähän enemmänkin on tämä "projektin ylijäämä ohjataan siemenrahoituksena MyData 2018 konferenssiprojektille ja MyData Global Foundationin käynnistämiseen". Ylijäämää siis siirretään uuden yhdistyksen perustamiseen (MyData Global Foundation), mutta ilmeisesti OKF:llä ei sinällään ole siinä mitään roolia?

AJP

Antti Jogi Poikola Mon 13 Nov 2017 7:12AM

Kyllä OKF:llä on paljonkin tekemistä MyData Globalin perustamisessa, sitä voi ajatella vähän niinkuin OKFI:n spinoffina, poikasena, joka lentää pesästä. Käytännössä tämä muotoilu tarkoittaa sitä, että MyData 2018 projektin puitteissa tehdään konferenssijärjestelyjen ohella myös työtä, joka tähtää tapahtumatuotantoa laajemmin kansainvälisen yhteisön vahvistamiseen ja foundationin perustamiseen.

MH

Mika Honkanen Mon 13 Nov 2017 8:19AM

Eli rahaa ei siirretä, vaan työtä tehdään OKF:n kautta?

AJP

Antti Jogi Poikola Mon 13 Nov 2017 10:35AM

Joo ei rahansiirtoa ainakaan ilman erillispäätöstä. Sitten jos / kun KV organisaatio käynnistyy, niin uskoisin, että OKFI:n olisi hyvä olla mukana sen yhtenä perustajajäsenenä ja ehkä silloin on relevanttia tehdä joku jäsenmaksu/siemenrahoitusjuttu konffan tuotoista, mutta tällainen tulee sitten erikseen päätettäväksi, nyt on vielä ihan liian aikaista spekuloida.

Tässä päätöksessä nyt tosiaan ajatuksena on tehdä läpinäkyväksi se, että osa konffaprojektin kuluista kohdistuu varsinaista konffaa laajempaan mydata.org tekemiseen, kuten kansainvälisten MyData HUBien käynnistelyyn (mitä Sille on ansiokkaasti jo tehnyt https://mydata.org/hubs/ ), Declarationin jalkauttamiseen, KV organisaation synnyttämisen facilitointiin etc.