Loomio
Sat 21 Mar 2015 6:11PM

Dimision del lo que queda del cc y formar una gestora

FP fjavier perez Public Seen by 165

VICTOR procede a la lectura del mail de Marc Llaó y Juanjo Cáceres:

“A l'atenció del Cercle i del Consell Municipal de Cerdanyola: Es va sol·licitar per part de Podem Cerdanyola la mediació de la secretaria d'organització del Consell Ciutadà de Catalunya en la reunió del Cercle de Cerdanyola del passat 13 de març, a causa, d'una banda, de la situació creada per la dimissió del secretari general del Consell Municipal de Cerdanyola i de tres membres més del Consell i, de l'altra, de la divergència entre Consell Municipal i Cercle respecte a la participació de Podem Cerdanyola a les eleccions municipals. En aquesta reunió va participar, per delegació del secretari d'organització del Consell Ciutadà de Catalunya, el també membre del Consell Ciutadà de Catalunya i de la secretaria d'organització Juanjo Càceres. Posteriorment, el dilluns dia 16, es va realitzar una segona reunió per part de Juanjo Càceres i els membres del Consell Ciutadà en actiu, a la qual es convida a participar també als membres dimitits.

Havent escoltat les opinions del Cercle i del Consell i considerant també els dos escrits tramesos per Leo Lamich el 8 i el 18 de març, i d'Iván González el 18 de març, us trametem les següents observacions:

1) Respecte a la situació del Consell Municipal, malgrat les quatre dimissions presentades i la defunció d'un cinquè membre, entenem que de moment el Consell Municipal pot seguir realitzant les seves funcions de manera legítima amb els sis membres restants. Funcions que són, entre d'altres, ostentar la direcció política de Podem en el territori. Per part nostre informarem al Consell sobre el quòrum necessari per seguir exercint les seves funcions i les possibilitats concretes de substituir els membres dimitits.

2) Respecte a la situació interna del territori, apreciem l'existència d'elevats nivells de desconfiança, confrontació i crispació entre els membres, que estan entorpint de manera molt seriosa el desenvolupament de l'acció de Podem a Cerdanyola, com denoten les dimissions del Consell Municipal i les dificultats per definir una posició respecte a les eleccions municipals. La superació d'aquest escenari de tensions ens sembla prioritària per tal de desenvolupar la línia política de Podem en el territori i afrontar aquest cicle electoral, que inclou la celebració de les eleccions catalanes i generals aquest mateix any.

3) Respecte a la qüestió de les eleccions municipals, recordar en primer terme el plantejament polític que fa Podemos per a aquests comicis:

a) A l’Assemblea Ciutadana del mes d’octubre i novembre de 2014, Podemos va decidir no concórrer a les eleccions municipals sota la seva marca per així recolzar un moviment de fons que es concreta en la construcció de candidatures ciutadanes municipalistes.

b) S'ha proposat, a més, que en aquells municipis on ja existeixi una trajectòria municipalista genuïnament local, honesta i ciutadana, amb unes o altre sigles, els cercles de Podemos recolzin aquestes candidatures i participin com a candidats.

c) S'ha indicat que aquest recolzament serà possible quan aquestes adoptin l'ADN Podemos, és a dir: que les posicions en les llistes han de ser obertes i decidides per la ciutadania; que els pactes contra natura en política municipal no comprometin l'estratègia general de canvi en el país; que s'orientin a la formació de majories àmplies, i que no siguin sumes de sigles, motiu pel qual l'expressió formal haurà de ser preferentment l'agrupació d'electors. Respecte a aquest darrer criteri, destacar que no és possible establir un únic criteri vinculant per a tota la casuística que conviu en el món local però que l'Agrupació d'Electors constitueix en general l'estructura organitzativa més adequada als trets comuns de l'actual moviment municipalista.

d) En canvi, quan no existeixi trajectòria municipalista, promoure una candidatura ciutadana mitjançant: primer, l'establiment d'interlocució amb la societat civil per sumar-se a una nova fórmula oberta i participativa; segon, convocar a la ciutadania a una assemblea constituent de l'Agrupació d'Electors; tercer, escollir una fórmula que representi l'esperit de la candidatura i posteriorment constituir l'Agrupació d'Electors.

4) D'acord amb aquests criteris, l'anàlisi que fem de la situació que hem observat a Podem Cerdanyola és la següent:

a) Hi ha hagut una discrepància entre els membres Podem respecte a sí existia o no un projecte municipalista local homologable al proposat per Podem, impulsat per altres actors, en aquest cas de Compromís per Cerdanyola (CxC). Discrepància que s'ha traduït en posicions confrontades entre el Consell Municipal i el Cercle i en greus enfrontaments personals.

b) Aquesta discrepància, en no resoldre's, ha impedit tant examinar les possibilitats de connexió amb aquest espai i, en el seu cas, participar en les seves diferents etapes de desenvolupament, com, alternativament, establir una candidatura diferenciada mitjançant l'Agrupació d'Electors, per a la qual ja no hi hauria temps material i sobre la qual ha faltat una anàlisi objectiva per establir si era una solució adient.

c) Observem en el procés impulsat per CxC, per la informació proporcionada i per la emanada des d'aquest àmbit, elements significatius de l'ADN Podemos, com ara la vocació rupturista en el municipi, la celebració de primàries obertes per a designar candidats i candidates o els processos participatius en l'elaboració de programes. Aquest elements sembla que haurien d'haver justificat un major interès per establir vies de col·laboració i de confluència amb aquest espai, sense adoptar una vocació de lideratge del mateix, ni de manera subordinada, sinó de cooperació en igualtat de condicions.

d) Com ha resultat de tot això, apreciem que Podem Cerdanyola ha quedat en una mala situació per desplegar la seva acció en l'àmbit institucional municipal i exercir localment un paper actiu com a agent de canvi en aquests comicis.

5) En conseqüència, les nostres conclusions sobre la participació en el procés municipal són:

a) Que ateses la situació i les mancances esmentades en la implicació de Podem Cerdanyola en el procés municipals, com a Consell Ciutadà de Catalunya no estem en condicions d'avalar ni deixar d'avalar cap fórmula concreta de participació en aquests comicis o la no participació en els mateixos.

b) Que entenem que és Podem Cerdanyola qui ha de decidir la solució més adient. Per part nostra no ens oposem que Podem Cerdanyola examini la conveniència de donar suport a la candidatura de CxC, si s'aprecia que no fer-ho deixa a l'organització en una situació pitjor per desplegar la seva acció local. Sí subratllem que la materialització d'aquest suport estaria en tot cas condicionat a les obligacions d'informació, deliberació i validació per part de l'assemblea local. També constatem que el fet que s'hagin celebrat ja primàries i s'hagi establert ja una llista per part de CxC dificulta seriosament la realització d'un pas fonamental, com seria la participació dels membres de Podem en l'elaboració i aprovació de la llista electoral.

c) En cas que Podem Cerdanyola no hi doni suport, s'entendrà que qualsevol presència de membres de Podem Cerdanyola en aquesta candidatura és a títol individual i en cap cas en representació de Podem.

Marc Llaó i Juanjo Càceres Secretaria d'organització del Consell Ciutadà de Catalunya Barcelona, 18 de març de 2015”

FP

fjavier perez Sat 21 Mar 2015 6:22PM

SI lo unico que importa es apoyar o no a otra fuerza politica apaga y vamonos, puede que de mas votos a esa fuerza politica en las municipales pero seguro que pasara factura en las autonomicas y generales al entender que podemcerdanyola es un sucursal de esta fuerza politica, yo el viernes voy pedir la dimision de lo que queda del cc , por mucho que diga Juanjo , este cc tendria que dimitir por etica y responsabilidad con PODEMOS , en el circulo hay personas que ya han demostrado su compromiso con podemcerdanyola de sobras y esto serian los que harian la transicion hasta nuevas elecciones .

FP

fjavier perez Sun 22 Mar 2015 10:35AM

Esto es lo que dice el documento politico - organizativo de lo que queda del cc ,en lo referente a las municipales

Y en referencia a las Elecciones Municipales 2015, nuestra estrategia
se centra en promover la construcción de una Candidatura Ciudadana
muy amplia, transversal y plural, donde encontremos caras nuevas,
ninguna mancha y participación protagónica ciudadana. Queremos
contar con aquellas personas que son un ejemplo de la reivindicación
y la lucha para construir una ciudad mejor; y con aquellas que tienen
unas ganas enormes de participar en este cambio histórico.
Construiremos una Candidatura Ciudadana, desde abajo, con la que
Ganaremos el Ayuntamiento.

FP

fjavier perez Mon 23 Mar 2015 5:25PM

 1. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para las instituciones de representación de su respectivo orden territorial. Esto no lo aprobara cxc , ya tiene a el alcaldable y no creo que quieran ahora empezar de nuevo ( cosa que entiendo de sobras) a elegir otra vez desde el principio
FP

fjavier perez Tue 24 Mar 2015 2:40PM

Per part nostre informarem al Consell sobre el quòrum necessari per seguir exercint les seves funcions i les possibilitats concretes de substituir els membres dimitits.

Este trozo del primer punto que segnifica, ¿que el cc queda tutelado por el cc de catalunya ?, ¿que tienen que esperar nuevas ordenes desde el cc de catanluya?, ¿que sus funciones ahora mismo no estan claras?, ¿ ya les han dado nuevas intrucciones al cc de cerdanyola?, ¿que quorum hace falta ahora?

FP

fjavier perez Tue 24 Mar 2015 3:47PM

OPCIÓN Nº2: CONCURRIR EN LAS LISTAS DE CXC Y NEGOCIAR CON ESE PARTIDO, QUE COMPARTE GRAN PARTE DEL ADN DE PODEMOS, LAS CONDICIONES DE NUESTRA PARTICIPACIÓN

Esta posible pregunta esta mal hecha , porque? : la negociacion ya tendria que estar hecha y las condiciones trasladarselas a la asamblea, que es la que tiene la ultima palabra y decide si o no.
Esto lo comento para buscar puentes ,si todavia es posible

FP

fjavier perez Wed 25 Mar 2015 1:13PM

Siguen estando mal las preguntas, la primera occion no es no presentarse , es no apoyar , ya queda claro que no nos presentamos.

A los compañeros y compañeras de PODEM Cerdanyola
Como tal vez ha llegado a vuestros oídos, el partido, en nuestro municipio ha pasado y está pasando por momentos difíciles aún no superados. Las causas son complejas y variadas, pero tienen que ver en general con problemas en la comunicación en los diferentes ámbitos organizativos y disputas internas que se han personalizado en vez de encauzarse en un escenario de legítimas diferencias respecto al papel de PODEMOS en nuestra ciudad y la forma de concurrir a las elecciones municipales que se celebrarán el 25 de mayo. El principal escollo que ha dividido a la organización tiene que ver con participar en una candidatura conjunta junto a Compromís per Cerdanyola (CxC), o auspiciar una agrupación de electores, sin siglas de partidos, en el que las personas participarían a título individual.
Es por estas razones que os pedimos vuestra opinión, no obstante la agrupación de electores, no podemos incluirla por falta de tiempo suficiente para prepararla y tampoco podemos concurrir con CxC, que comparte gran parte del ADN de Podemos, porque ellos ya han realizado sus primarias y tienen sus candidatos. Pero sí podemos apoyar su proyecto, e implicarnos en la actividad municipal.
Somos partidarios de hacer una lectura en positivo y considerar que los problemas que nos aquejan no son tan raros en una organización nueva e inclusiva, abierta a la participación horizontal en los procesos de debate y toma de decisiones. 

 1. OPCIÓN Nº 1: NO PRESENTARSE
  Argumentos a favor:
  Centrarse en las elecciones autonómicas y generales sin desgaste.
  No poner en peligro “nombre” y “marca” Podemos.
  Facilitar “unidad popular” necesaria para futuros procesos (no entrar en batalla electoral con formaciones ya existentes y otras organizaciones, plataformas y movimientos sociales cuyo objetivo primordial no es el plano electoral).
  Argumentos en contra:
  Perder la oportunidad de participar en las municipales, aprovechando la actual situación de crisis institucional.
  Defraudar a la gente a la que le ilusionaba participar en las elecciones del 25 de mayo solo si intervenía Podemos, aunque no pudiera hacerlo en solitario bajo sus siglas.

 2. OPCIÓN Nº 2: APOYAR EL PROYECTO DE LA CANDIDATURA COMPROMÍS PER CERDANYOLA
  Argumentos a favor:
  Posibilidad de apoyar un proyecto de ruptura.
  Posibilidad de implicarse en la actividad del Ayuntamiento.
  Argumentos en contra:
  Que se perciba como subordinación a organizaciones políticas ya existentes, que puedan entrar en conflicto con la estrategia de Podemos en el futuro.

FP

fjavier perez Wed 25 Mar 2015 1:50PM

Por favor , un poco mas de creterio

Defraudar a la gente a la que le ilusionaba participar en las elecciones del 25 de mayo solo si intervenía Podemos, aunque no pudiera hacerlo en solitario bajo sus siglas

FP

fjavier perez Thu 26 Mar 2015 1:32PM

Bien segun he escucado , si dimite uno mas del consejo , este queda disuelto, habria que documentarlo, tambien un amigo me dijo que los consejeros que faltan se podrian sustituir por orden de como quedo las elecciones al consejo, esto no esta documentado es mas bien de sentido comun,aunque yo soy de la opimion de que lo que queda del cc dimita .

FP

fjavier perez Fri 27 Mar 2015 2:52PM

VI. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.
VII. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de PODEMOS si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.
VIII. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación

FP

fjavier perez Fri 27 Mar 2015 3:28PM

Artículo 6. La unidad básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es la herramienta con la que PODEMOS promueve la participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Para la constitución, organización, desarrollo y funcionamiento interno del Círculo se atenderá a lo dispuesto en el Protocolo de Validación y Reconocimiento de Círculos aprobado al efecto como parte de estos estatutos.
Artículo 7. La elaboración de los programas electorales, la confección de las listas de candidatos y candidatas a los órganos de representación institucional, la elección de portavoces o de miembros de los Consejos Ciudadanos de PODEMOS se llevará a cabo, de acuerdo a estos Estatutos, al Documento y los Reglamentos de Principios Éticos establecidos y siempre de manera abierta a todas las personas que componen PODEMOS en el ámbito territorial correspondiente. Se abrirán siempre procesos de debate ciudadano sobre los contenidos de los programas y se utilizarán las formas refrendarias abiertas y ciudadanas para la selección de candidatos y candidatas concurrentes a las elecciones.

Load More