Loomio
Mon 3 Oct 2016 4:10PM

*Kokouskutsu! Suomen organisaatio uusien organisaatiosääntöjen laatimisen jälkeen

VS Ville Saarinen Public Seen by 356

Loomio-organisaatio elää (IMHO) jonkinasteisessa stagnaatiotilassa. Aktiivisuus on ainakin allekirjoittaneen mielestä verrattain vähäistä.


:star:
Huom keskustelun myötä nousi ajatus uuden Suomen-laajuisen DiEM25-kokouksen järjestämisestä näiden tärkeiden aiheiden ympärille. Lauri Leponiemi on tehnyt hahmotelman kokouskutsulle.
Hahmotelma löytyy täältä: FB & Loomio -äänestys

GoogleDocs on avattu kaikille kommentoitavaksi!


Onko loomiokokeilu onnistunut/epäonnistunut? Itse ainakin huomaan, että keskustelualustana loomiosta aiheutuu kitkaa, koska suoraan älypuhelimen ruutuun tulevia push-notificationeja ei ole vielä tarjolla. Pitäisikö etsiä muita organisoitumis/keskusteluväyliä? Esim Slack, johon Loomion saa integroitua premium-lisensin ostamalla (muutam kymppi kuussa)? Tai jättää loomio lähinnä vain äänestystyökaluksi.

Fb-ryhmän suhteen on myös törmätty koordinointihaasteisiin, jotka @jaakkokorhonen nosti esiin Fb-ryhmässä, mutta johon ei lopulta saatu juurikaan rakentavia mielipiteitä. Miten siis Diemin organisaatiota pitäisi mielestänne tulevaisuudessa kehittää ja miten uudet Diemin hyväksymät organisaatiosäännöt vaikuttavat organisaation rakenteeseen?

LS

Lauri Snellman Mon 3 Oct 2016 5:14PM

Toimintaa vaivaa ad hoc-maisuus. Järjestämme silloin tällöin jotain toimintaa tai kommentoimme jotain ajankohtaista täällä Loomiossa. Suomen DiEMillä on vielä oma Facebook-ryhmä, mutta se on parasta jättää tiedotus- ja yleisen keskustelun kanvaksi. Minusta Suomen DiEM tarvitsisi:

  1. Järjestäytymistä: DiEMin pitää perustaa paikallisjärjestöjä (DSC). DSC:t tarvitsevat sekä reaalista että nettikeskustelutilaa. Nettikeskustelutilan pitää olla paikallisyhdistysten saatavilla ja mahdollistaa osallistuminen myös yleiseurooppalaiseen keskusteluun.

  2. Liittoumia ja mobilisaatiota. Suomen DiEMin tulisi kartoittaa, millä ryhmillä voi olla samankaltaisia tavoitteita. Miten liittoumat eri ryhmien kanssa veisivät DiEMin tavoitteita eteenpäin? Mitä taas DiEM voi tarjota muille liikkeille? (Erityisesti, pystyykö DiEM tarjoamaan niille kansainvälistä verkottumis- ja järjestäytymisalustaa?)

DiEM tarvitsee myös uusia jäseniä. Nyt sillä on Suomessa ehkä noin 400 kiinnostunutta (FB-ryhmän seuraajien määrä). Kuka voisi olla kiinnostunut DiEMin ajamista asioista? Toinen mobilisaatioon liittyvä ongelma on, miten saada DiEM ankkuroitua myös suurten kaupunkien ja korkeakoulutettujen väestöryhmien ulkopuolelle? Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen heikkous usein on, että ne pystyvät saavuttamaan vain korkeakoulutetut kaupunkilaiset.

  1. Strategiaa. DiEMin pitää luonnostella joukko (rajattuja) tavoitteita ja hahmotella, miten niihin päästään. Luulen, että DiEM pystyy muuttamaan asioita verrattain helposti kansallisella tasolla.

Suomen valtio on näet mennyt täysin sokeasti mukaan EU:n uusliberalismi/leikkauslinjalle, ja siitä on ollut valtavasti vahinkoa Suomessa mm. työttömyyden kautta. Tehtyä politiikkaa on vielä markkinoitu yhden totuuden ajattelulla ja syntipukkiretoriikalla ("laiskat kreikkalaiset"). Tällaisen yhden totuuden politiikan pystyy jo haastamaan Suomessakin, varsinkin jos haaste saa institutionaalista tukea.

Nykyisin on isoja mobilisaatioita uusliberalismia vastaan (Suomessa Joukkovoima). Samalla Suomen yhteiskunta on länsieurooppalaistunut. Kansainvälisesti nuoret hylkäävät sekä uusliberalismin että autoritarismin, ja suuntautuvat joko keskustalaisesti tai vasemmistolaisesti - mikä on DiEMin aatteellinen pohja. Näin merkittävät kehityskulut antavat nostetta ja yhteiskunnallista kaikupohjaa DiEMin ajamille asioille. Tässä tilanteessa jopa rajatun päämäärän strategialla (koota tukea ja heikentää vastustajaa vähä vähältä) voidaan muuttaa asioita.

VS

Ville Saarinen Tue 4 Oct 2016 2:55PM

@laurisnellman hyviä mietteitä, avaan muutamaa pointtia omien kokemusteni/näkemyksieni kautta:

Toimintaa vaivaa ad hoc-maisuus. Järjestämme silloin tällöin jotain toimintaa tai kommentoimme jotain ajankohtaista täällä Loomiossa.

Osallistuvuus näihinkin on kuitenkin kohtalaisen pientä (esim joukkovoiman suunnittelu n 5/30 = 17%). Lisäksi alussa saatiin hieman enemmän aktiivisuutta aikaan erinäisten aihealueiden ympärillä, mutta nyt viime kuukausina keskustelijoiden määrä on pysynyt < 5, ja useimmissa ketjuissa/keskustelunaloituksissa on mukana n 3 ihmistä. Mitkä ovat syyt tämän takana?

Järjestäytymistä: DiEMin pitää perustaa paikallisjärjestöjä (DSC). DSC:t tarvitsevat sekä reaalista että nettikeskustelutilaa. Nettikeskustelutilan pitää olla paikallisyhdistysten saatavilla ja mahdollistaa osallistuminen myös yleiseurooppalaiseen keskusteluun.

DSC:iden tulisi olla lähtökohtaisesti spontaaneja, jolloin "DiEMin pitäisi perustaa" sotii ainakin omassa maailmankuvassani hieman tätä vastaan. Miten saisimme näitä spontaaneja soluja syntymään melkein kuin itsestään? Perinteisellä tiedotustyöllä? Luennoilla Suomen kaupungeissa? Nyt kun resurssit ovat rajatut lähtisin itse ihan ensin ehkäpä miettimään, että miten saadaan tehokkaasti hyödynnettyä nyt jo mukaan ilmoittautuneita ihmisiä. Jos loomio-organisaation osallistavuusprosentti saataisiin ensin nostettua esim n 50%:iin ja sitä kautta hyvä "me"-henki päälle, niin resursseja ja voimaantuneita ideoita voitaisiin saada huomattavasti enemmän aikaan, ja sitä kautta ad hoc-maisuuskin hieman laantumaan. Mitkä olisivat ne tukipilarit, joilla muutkin saataisiin osallistumaan?

Mietin esim seuraavaa:
* Olisiko mukana oleville, mutta kiireisille ihmisille hyvä luoda viikottainen "newsletter", jossa käytäisiin viikottaiset tapahtumat loomio-organisaatiossa lävitse?
* Olisiko apua esim viikottaisten keskustelutilaisuuksien pidosta Skypessä
* Pitäisikö sopia esim yhteisistä viikottaisista äänestysajoista, eli äänestykset päättyisivät pääsääntöisesti aina tiettyinä viikonpäivinä, jolloin ihmisten olisi helpompi orientoitua loomio-päätöksentekoon

Aiemmin mietittiin mm @katariinapietilain @kimmoneihum @mailimalin @laurasarpola @petriflander kanssa, että uuden keskustelualustan (nyt loomio), videon ja nettisivun lanseeraaminen olisivat tärkeimmät panostukset, joilla pyritään houkuttelemaan ihmisiä mukaan toimintaan.

Edit:
Nyt kuitenkin alun osallistumisen jälkeen ihmiset ovat tippuneet projekteista/työryhmistä pois ja aktiivisuus on tasaisessa laskusuhdanteessa.

Mietinkin, että kuinka paljon esim yllämainittujen henkilöiden loomio-aktiivisuuteen (tai sen puutteeseen) on vaikuttanut esim sähköposti-ilmoitusten seuraamatta jättäminen/loomion ilmoitusten epäkäytännöllisyys. Ja kuinka paljon taas muut asiat, kuten kiire ja epävarmuus siitä, että haluaako olla yleensäkään DiEMissä mukana.

  • Auttaisiko esim Slack-ryhmän luonti yhteiseksi keskustelutilaksi, jolloin loomio jäisi puhtaasti yhteisten päätöksien tekemiseen? Slack tarjoaisi välittömät push notificationit puhelimeen (Android + IOS + WindowsPhone) ja maksullinen loomio-tili mahdollistaisi myös integraation Slackin kanssa. (Mietin tosiaan, että onko meillä nyt informaation siirtymisessä pieni katkos, koska loomio on täysin uusi alusta, ja jos ei luo aktiivisesti tapaa sen seuraamiseen, se helposti unohtuu kokonaan).

Nyt täytyy mennä, mutta palaan vielä Laurin muihin argumentteihin myöhemmin illalla :soon:

LS

Lauri Snellman Wed 5 Oct 2016 8:51AM

Kun kirjoitin "DiEMin pitää perustaa paikallisjärjestöjä (DSC).", en ajatellut spontaanisuusnäkökulmaa. Ajattelin lähinnä sitä, että FB-ryhmässä ja kokouksissa oli satoja ihmisiä, mutta Suomeen ei ole muodostunut vielä DSC:itä.

Jonkinlaista uudelleenjärjestäytymistä tarvitaan, kun FB-ryhmästä ja alun kokouksista ei ole vielä muodostunut pysyvämpää toimintaa ja nettikeskustelut ovat jääneet muutaman innokkaimman harteille. Miten tilannetta voisi muuttaa? Kehittyneempi elektroninen tiedotus on varmaan yksi tapa. Toinen voisi olla verkottumis- ja järjestäytymiskokoontumiset. Kolmas voisi olla julkisuuskannanottojen (puheet, kokoukset, yleisönosastokirjoitukset, nettisivut...) suunnittelu yhdessä, jolloin muodostuu ihmisten verkostoja ja DSC:tä.

VS

Ville Saarinen Wed 5 Oct 2016 6:32AM

Eilinen venyikin videoprojekti-videokonferenssin merkeissä, jossa @tuuliareponen @laurileponiemi n kanssa päädyttiin sivuamaan lopulta hieman myös tätä aihepiiriä.

Mietittiiin, että tästä aiheesta olisi hyvä pitää ihan oma Skype/nettikeskustelutilaisuus aika piakkoin. Kyseessä oli kaikkien mielestä aika tärkeä ja kiireellinen teema. Koitan luonnostella videokokoukselle Proposalin tänne loomioon.

Lisäksi Lauri kirjoittaa ylös meidän eiliset mietteet alustavan ehdotuksen muodossa. Meille tuli mieleen, että nyt voisi olla hyvä aika pitää Suomen organisaation seuraava oikea kokous, jossa käsiteltäisiin näitä asioita aidosti yhdessä. Facebookissa ja loomiossa tärkeät keskustelut tuppaavat hukkumaan muiden alle.

VS

Ville Saarinen Wed 5 Oct 2016 9:13AM

Nopea kommentti: Voisiko osasyynä kollektiivien vähyydelle olla myös se, että itse DSC-konsepti on jäänyt hämäräksi ihmisten mielissä? Ts tiedotus siitä on jäänyt verrattain suppeaksi ja idea ei ole välttämättä ennestään tuttu? (sitä ei esim olla tietääkseni mainostettu Diemin etusivun uutisissa)

TR

Tuulia Reponen Wed 5 Oct 2016 9:45AM

Arvailua tehokkaampaa olisi laittaa DiEM Finlandin FB-ryhmän ihmisille kysely (mistä saisi ongittua heidän sähköpostinsa?), jossa kartotetaan ihmisten asennetta/halukkuutta toimia Suomen DiEMissä ja mikä on aiheuttanut heidän näkökulmastaan vähäistä osallistavuutta. Ei tarvitsisi mutuilla ja saataisiin dataa, jonka pohjalta voitaisiin tehdä konkreettisia muutoksia sen sijaan, että keskustellaan tästä aiheesta ad infinitum.

AM

Anton Moisseev Wed 5 Oct 2016 10:54AM

Pahoitteluni kun olen ollut niin inaktiivi viime aikoina. Omat kommenttini ehkä voivat auttaa hieman sen tunnistamisessa, että miksi joku ei osallistu Loomiokeskusteluun.

Kyse ei ole siis siitä, ettei kokisi demokratian olevan erittäin tärkeä asia ja ettei tunnista, että status quossa on ongelmia.

Omalla kohdallani kyse on siitä, että muu elämä menee diemin edelle. Vaikka työ, harrastukset ja muut projektit eivät ole objektiivisesti tärkeämpiä kuin demokratia, ne ovat henkilökohtaisella tasolla relevantimpia, jolloin on vaikeata löytää aikaa diemille. Eli siis yksittäiset toiminnat eivät ole tärkeämpiä kuin diemiin osallistuminen, mutta ei henkilökohtaisella tasolla koe, että niistä haluaisi luopua uuden asian eteen.

Toisaalta on itsellä myös siinä syitä, että olen aina ollut hieman skeptinen Diemin suhteen - jos olisi jokin maaginen taho, johon osallistumalla tietäisi, että järkevässä aikataulussa ja varmuudella korjautuisi demokratia, niin tietenkin sen priorisointi tuntuisi tärkeämmältä.

DU

Lauri Leponiemi Wed 5 Oct 2016 5:13PM

Heippa kaikille, tein kokouskutsusta draftin johon kaikilla on kommentointimahdollisuus.

https://docs.google.com/document/d/1ugvlGjWn-bYHENO_0VX9sjLqoaFihl7EY0OAFHMb3Aw/edit?usp=sharing

Koordinaattorien ja yhteyshenkilöiden rooli on tunnetusti hieman epäselvä, joten siitä ei toistaiseksi kannata niin hirveästi välittää.

Ville ehdotti että olisi hyvä tehdä organisaatiosäännöistä powerpoint, ja vaikka ihmiset olisi jokseenkin tietoisia uusista säännöistä, ei niiden kertaaminen kokouksessa olisi lainkaan pahitteeksi.

VS

Ville Saarinen Wed 5 Oct 2016 9:23PM

@antonmoisseev

Toisaalta on itsellä myös siinä syitä, että olen aina ollut hieman skeptinen Diemin suhteen - jos olisi jokin maaginen taho, johon osallistumalla tietäisi, että järkevässä aikataulussa ja varmuudella korjautuisi demokratia, niin tietenkin sen priorisointi tuntuisi tärkeämmältä.

Erittäin tärkeitä ja rakentavia pointteja. Demokraattiseen päätäntään ja aktivismiin osallistuminen on tosiaan vaikea koordinointiongelma: yksittäisen ihmisen henkilökohtainen elämä tuntuu hallittavammalta ja siksi sen piirissä on helpompaa myös nähdä ja kokea ns konkreettisia onnistumisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kollektiivista toimintaa on huomattavasti vaikeampaa ennustaa ja koordinoida yhtäaikaisesti/onnistuneesti. Sen tulokset ovat lisäksi keskinäisesti riippuvaisia monien muiden ihmisten toimista, ja on vaikeaa vakuuttua siitä, että muut ovat juuri samalla taajuudella ja haluavat samoja asioita.

Tämä on yksi syy sille, miksi itse kaipaan demokratian määrittelemistä nykyistä prosessikeskeisemmäksi ja kehittävämmäksi. Koen, että yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktivismiin osallistuminen itsessään kasvattaa ja kehittää omaa ja ympäröivien ihmisten ajattelua eteenpäin, ja on siksi myös osaltaan tae paremmasta yhteiskunnasta. Ymmärrän kuitenkin, että kaikki eivät katsele maailmaa aivan samanlaisten lasien läpi kuin mitä itse katselen.

@tuuliareponen kysely olisi hyvä, ja mahdollisen kokouksenkin kannalta se tarjoaisi hyvää pohjatietoa, jonka perusteella sitten voitaisiin keskustella asioista yhdessä.

@laurisnellman

Miten tilannetta voisi muuttaa? Kehittyneempi elektroninen tiedotus on varmaan yksi tapa. Toinen voisi olla verkottumis- ja järjestäytymiskokoontumiset. Kolmas voisi olla julkisuuskannanottojen (puheet, kokoukset, yleisönosastokirjoitukset, nettisivut...) suunnittelu yhdessä, jolloin muodostuu ihmisten verkostoja ja DSC:tä.

hyviä ehdotuksia, kannattaisiko meidän koota yhdessä jonkinlainen paperi/luonnostelma näistä esitetyistä ongelmista ja siihen ehdotetuista parannuskeinoista?

MU

Marko Ulvila Tue 11 Oct 2016 1:49PM

Terve,

pieni tervehdys Tampereelta, jossa järjestimme Tampereen sosiaalifoorumiin toukokuussa keskustelutilaisuuden DIEM25-lipun alla. Olli Herranen kertoi Varoufakisin ajattelusta, Katariina ja Pietiläinen ja minä DIEM25-liikkeestä ym. Katsotaan, josko järjestäisimme jotain myös loppuvuodesta.

Olen vuoden aikana liittynyt DIEMin kv-foorumille ja tähän loomioon, Facebookia en periaatteellisista syistä käytä. Minusta olisi hyvä, jos näillä kolmella nettisivustolla ja vanhalla kunnon sähköpostilla saataisiin viestit kulkemaan, eikä tarvittaisi ennää uutta alustaa.

Miksi muuten päätettiin tehdä loomio-systeemi eikä keskitetty viestintää DIIEM25:n foorumille. Sillä tavalla olisi selvinnyt yhdellä uudella kanavalla.

Tapaamiset kasvokkain tämän organisoitumiskokouksen valmistelemiseksi olisi minuta tärkeää myös.

Load More