Loomio
Fri 6 Feb 2015 3:06PM

Hvem skal varetage rollen som Produktchef for projektet?

AL Andreas Lloyd Public Seen by 102

En vigtig detalje, som vi brugte en del tid på at diskutere på opstartsmøde med Socialsquare, var rollen som "produktchef" eller "Product Owner", som er en nøglerolle i forhold til deres "SCRUM" udviklingsmetode.

I SCRUM er det afgørende at kunne tage løbende og hurtig afklaring af udviklingsspørgsmål direkte mellem IT-projektlederen (kaldet "SCRUM master") og Product Owner. Socialsquare kan varetage rollen som Product Owner for os, men de anbefaler, at vi selv varetager denne rolle, da det vil frigive flere ressourcer til udvikling og design. Endvidere forudsætter rollen som Product Owner et godt kendskab til organisationens behov og arbejdsgange, som de ikke selv besidder – og vil skulle bruge tid på at opbygge.

Rollen som produktchef vil primært handle om at udvikle "user stories", der beskriver de arbejdsgange og funktionaliteter, som systemet skal rumme. Disse user stories vil komme fra løbende involvering af de forskellige brugere af platformen, herunder medlemmer, administratorer og landmænd.
Dette arbejde er groft estimeret til ca. 5-10 timer om ugen (vi afventer uddybning)

Spørgsmålet er således, om fødevarefællesskaberne selv skal varetage denne rolle, og hvordan. Umiddelbart er der tre muligheder:

a) Socialsquare varetager rollen som produktchef
b) Andreas varetager rollen som produktchef i forbindelse med sin rolle som projektleder
c) En tredje person fra projektgruppen varetager rollen som produktchef

JBC

Jonas B Christensen Sat 7 Feb 2015 2:21PM

For at udnytte Socialsquare's ressourcer bedst muligt og sikre at vi får et slutprodukt som harmonerer med vores behov synes jeg absolut at vi selv skal varetage projektchef-rollen.

Jeg ser det derfor som et valg i mellem b) og c) hvis vi tager udgangspunkt i de skitserede muligheder.

Her hælder jeg umiddelbart til at Andreas formelt varetager rollen, men at vi i høj grad vil hjælpes ad med at finde frem til de funktioner som systemet skal rumme.

Konkret vil styregruppen således tage stor del i udviklingen af "user stories" - eksemplificeret ved Birgit som allerede har gjort et stort arbejde i forhold til kortlægning af eksisterende systemer.
Selv er jeg begyndt på en oversigt over konkrete funktioner til håndtering af økonomi og regnskab.
På den måde tror jeg at der helt naturligt bliver en meget flydende overgang mellem styregruppens og produktchefens arbejde.

I min optik bliver den primære funktion for produktchefen derfor at være torvholder og ansvarlig for at Social square har nogle præcise ønsker og behov at arbejde ud fra.

Helt grundlæggende synes jeg at der er en del overlap mellem rollen som projektleder og projektchef, og det er den primære grund til at jeg ser Andreas som et naturligt valg.

MTJ

Mads T.S. Jespersen Sat 7 Feb 2015 6:55PM

Jeg kendte ikke SCRUM-metoden på forhånd, men har fået læst lidt op på det, og det lyder til, at product owner skal være involveret meget.

Jeg synes det giver mening, Andreas får rollen, hvis han vil have den. Vi skal selvfølgelig hjælpe med user stories. I mit tilfælde bliver det ikke at kortlægge systemer, da vi ikke har nogle. Jeg vil i stedet skrive en detaljeret beskrivelse af arbejdsprocesserne i Aalborg.

I konklusion, jeg stemmer for Andreas hvis han vil have rollen.

SS

Søren Steensen Sun 8 Feb 2015 10:38AM

Jeg er enig. I det omfang, Andreas vurderer at han rent faktisk kan løfte opgaven (har tid), giver det meget mening.

At træde direkte ind i et SCRUM projekt management framework, som andet en "bare" menig udvikler, kræver dyb indsigt i SCRUM, og Socialsquare forudsætter derfor, at product owner har været på kursus i SCRUM. Det skal vi/Andreas jo så finde ud af, hvordan vi håndterer, praktisk og især økonomisk.

Jeg vil lige benytte lejligheden til at pointere, at mødet med Socialsquare gav indtryk af en til denne opgave meget kompetent og engageret leverandør.

Jeg vil begynde at lave en beskrivelse af arbejdsprocesserne i Lejre, så Andreas har det som udgangspunkt.

AL

Andreas Lloyd Mon 9 Feb 2015 7:49AM

Hej alle,
tak for tilliden. Jeg vil som udgangspunkt gerne varetage rollen som produktchef. Men har skrevet til Magnus fra Socialsquare for at afklare, hvad rollen præcist indebærer ifht. tid og kompetencer. Jeg vender tilbage med en endelig udmelding, når jeg har fået afklaret dette.

TLP

Thomas Lykkeberg Persson Tue 10 Feb 2015 2:08PM

Jeg mener at vi selv skal levere ProductOwner ressourcen. Hvis Andreas har tid og lyst, vil det være en fordel, at han også bliver Product Owner - ud over intern projektleder - da vi på denne måde kan undgå evt uklarheder om beslutningskompetence mellem de to roller. Det kræver som sagt at Andreas kan overskue at lægge den tid, som det kræver. Derudover skal han sætte tid af til kursus asap. Jeg går ud fra, at fondspengene også kan bruges til et sådan kursus (Det eneste der taler imod, at Andreas skal være Product Owner, er hvis et flertal i styregruppen kan pege på en videns-person, der er endnu mere oplagt til rollen OG som har tid og lyst til at påtage sig rollen). Jeg mener iøvrigt at vi skal overveje at tildele et (lille) antal betalte timer pr måned til denne rolle - den er som sagt meget central for projektet - gennem hele forløbet.

AL

Andreas Lloyd Wed 11 Feb 2015 8:51AM

Her er hvad Magnus fra Socialsquare skriver om rollen som Product Owner:

"En produktejer repræsenterer kundens behov- og målgruppens behov i udviklingsarbejdet. Produktejeren ejer “Product Back-loggen” for projektet og har ansvar for at prioritere funktionalitet og kvalitative krav så at fødevarefælleskabernes “return on investment” maksimeres.

I processen bør man afsætte 5 timer per sprint til de relevante møder; Sprint Planning, Product Backlog Refinement og Sprint Review og Sprint Retrospective. Derudover bør man sætte tid af til produktejerens produktion af user stories og til bi-laterale møder med vores designer omkring konceptudvikling, brugerbehov, etc. Disse dele vil skifte meget i løbet af processen og er svære at sætte et timetal på - dog er det realistisk at brug yderligere 5 timer til dette, i sær i starten af projektet hvor processen er ny og viden om løsningen er begrænset.

Vi insisterer på at den som har produktejer rollen har den fornødne uddannelse. Det kan fås gennem et to dages kursus - eks. hos Trifork som gennemfører disse både i Aarhus og København.

Hvis I har yderligere spørgsmål så maile eller ring endelig."

Jeg synes, at det lyder overskueligt både tidsmæssigt og ressourcemæssigt mig. Især hvis det primære arbejde med sprints kommer til at ligge i april og frem. På den baggrund vil jeg gerne påtage mig rollen som Product Owner, hvis styregruppen kan nå til enighed derom.

Jeg har tjekket, og vil have mulighed for at tage det relevante kursus hos Trifork i Århus d. 26.-27. marts. Dette burde være tidsnok til opstart af fase to med selve udviklingsprocessen efter påske.

Jeg har oprettet et beslutningsforslag på baggrund af dette.

AL

Poll Created Wed 11 Feb 2015 8:54AM

Andreas Lloyd får rollen som Product Owner Closed Fri 13 Feb 2015 11:04AM

Outcome
by Andreas Lloyd Wed 26 Apr 2017 11:14AM

Andreas er Product Owner, og står for udviklingen af user stories samt beskrivelser og prioriteringer af funktioner i løbende samspil med styregruppen.

Andreas påtager sig rollen som Product Owner i SCRUM-udviklingsforløbet med Socialsquare i tillæg til sin rolle som intern projektleder for fødevarefællesskaberne. Der afsættes projektmidler til det relevante kursus.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 5 JBC TLP SS LA MTJ
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 5 AL KGH TMF JBP BL

5 of 10 people have participated (50%)

TLP

Thomas Lykkeberg Persson
Agree
Wed 11 Feb 2015 9:36AM

Andreas skal være Product Owner og skal have betalt to-dagskursus.

TLP

Thomas Lykkeberg Persson
Agree
Wed 11 Feb 2015 9:43AM

Andreas skal være Product Owner og skal have betalt to-dagskursus.

MTJ

Mads T.S. Jespersen
Agree
Wed 11 Feb 2015 10:39AM

Tidsmæssigt lyder det til nogenlunde, at kunne ligge inden for de 112 timer der er afsat til projektledelse. Product Owner rollen er jo vores projektleder, så selvfølgelig skal det være Andreas.

Lyder spændende med kurset, hvor meget koster det?

Load More