Loomio

Paro Juvenil a Vinaròs

I indignatcs Public Seen by 92

Mirant les estadistiques de desocupació del SERVEF al mes de desembre sols consten 200 joves menors de 25 anys com ha desocupats, mentre el de persones majors de 25 anys puja a un total de 2600 persones i pico penses que avui a Vinaròs es creen mes llocs de treball per als joves que per als majors.

TFM

Teresa Fibla Meis Wed 21 Jan 2015 6:24PM

Hi ha 10745 persones ocupades. Contratacions s' han fet durante 2014 492