Loomio

Wsparcie psychologiczne uczennic i uczniów

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 136

Postulaty obywatelskie

Psycholog obecny w każdej szkole

Dostępność bezpłatnego wsparcia psychologicznego niezależnie od miejsca zamieszkania

Wzmocnienie systemu opieki psychologicznej

Zaprzestanie stygmatyzowania osób z zaburzeniami psychicznymi

Jak jest, czyli główne problemy

Według raportu NIK opublikowanego w 2020 roku, w Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 630 tys., wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Możemy się spodziewać, że pandemia i związana z nią przymusowa izolacja wpłynęła na wzrost liczby młodych osób w kryzysie psychicznym.

Z raportu opublikowanego przez Fundację Szkoła z klasą wynika, że uczennice i  uczniowie mają niskie poczucie własnej wartości, źle odnajdują się w relacjach rówieśniczych, nie mają zaufania do nauczycieli i cierpią z powodu braku zainteresowania ze strony rodziców. Co więcej – szkoła, panujące w niej reguły, natężenie emocji i stresów są bezpośrednią przyczyną bądź powodem nasilenia problemów psychicznych uczennic i uczniów.

Z badań wynika również, że w polskich szkołach powszechny jest brak profesjonalnej pomocy psychologicznej. Psycholog pracuje tylko w 6 na 10 placówek i to najczęściej w niepełnym wymiarze godzin. Brak specjalistów szczególnie dojmujący jest w małych szkołach, które znajdują się poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Rola psychologa w szkole nie jest jasna dla uczniów, nie wiedzą, z czym i kiedy mogą się do niego zwrócić. Uczennice i uczniowie nie czują się w szkołach bezpiecznie, nie uważają ich za miejsca inkluzywne wobec różnego rodzaju mniejszości i osób doświadczających jakichkolwiek trudności.

Co możemy zrobić już dziś?

Jako nauczycielki, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą – nie bagatelizować problemów uczennic i uczniów.

Informować uczennice i uczniów, w czym może im pomóc psycholog, kiedy i jak się do niego zwracać, budować pozytywny wizerunek psycholożek i psychologów szkolnych.

Stworzyć w szkole zespół wsparcia uczennic i uczniów, w którym znaleźliby się wychowawcy, psycholodzy i pedagodzy i który działałby w sytuacjach kryzysowych, wypracowywał procedury działania oraz – w razie konieczności – informował o możliwościach wsparcia poza szkołą.

Organizować zajęcia profilaktyczne dla uczennic i uczniów oraz ich rodziców.

Zmniejszyć szkolną presję na oceny i wyniki egzaminów, położyć nacisk na współpracę zamiast rywalizacji, wspierać uczniów zamiast ich karać i dyscyplinować.

Stworzyć w każdej szkole miejsca, w których uczniowie i uczennice będą mogli wyciszyć się i odpocząć.

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

Organizowania, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także zachęcania lokalnych poradni psychologiczno-pedagogicznych do prowadzenia takich zajęć.

Organizowania dla nauczycielek i nauczycieli szkoleń dotyczących zdrowia psychicznego młodzieży i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Inwestowania w poradnie psychologiczno-pedagogiczne i docierania do młodzieży i rodziców z informacją o ich ofercie.

Organizowania kampanii informacyjnych o konkretnych miejscach czy organizacjach udzielających pomocy psychologicznej.

Tworzenia środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Tworzenia poradni rodzinnych kompleksowo zajmujących się całą rodziną.

Organizowania szkoleń dla rodziców zwiększających ich kompetencje w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

Czego żądać od władz centralnych?

Uznania wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży za priorytet władz oświatowych w czasie pandemii i po jej zakończeniu

Przeznaczania większych środków na wsparcie psychologiczne w szkołach oraz szkolenia nauczycielek i nauczycieli.

Ustawowego nakazu obecności psychologa w każdej szkole.

Dofinansowania narzędzi pomocy psychologicznej np. telefon zaufania.


[1] postulaty społeczne zgłoszone OSK


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")


LD

Lucyna Dąbrowska-Ożóg Sun 9 May 2021 8:17AM

To jest bardzo pilne.