Loomio

Pla de «rescat social»

I indignatcs Public Seen by 100

En la situació de crisis actual es necessari que es garanteixi per a tota la ciutadania uns «mínims vitals», com el dret a una alimentació bàsica i als subministraments essencials (llum, aigua i gas).