Loomio
Sun 14 Sep 2014 1:11PM

Compliment dels Drets Humans bàsics

JE Josep Escobar Public Seen by 27

Una de les idees que es defensa des de PODEMOS Central per a base dels programes dels cercles i que comparteixo al 100% es el compliment dels Drets Humans bàsics, que són els següents:

 • Tota persona té drets i llibertats fonamentals sense distinció de raça, color, sexe, idioma, posició social o econòmica.
 • Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat jurídica.
 • Els homes i les dones posseeixen els mateixos drets.
 • Ningú no estarà sotmès a esclavitud o servitud.
 • Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants, ni se li podrà ocasionar dany físic, psíquic o moral.
 • Ningú no pot ser molestat arbitràriament en la seva vida privada, familiar, domicili o correspondència, ni sofrir atacs a la seva honra o reputació.
 • Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència.
 • Tota persona té dret a una nacionalitat.
 • En cas de persecució política, tota persona té dret a buscar asil i a gaudir d'ell, en qualsevol país.
 • Els homes i les dones tenen dret a casar-se i a decidir el nombre de fills que desitgen.
 • Tot individu té dret a la llibertat de pensament i de religió.
 • Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i expressió d'idees.
 • Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífica.
 • Tota persona té dret a la seguretat social i a obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals.
 • Tota persona té dret al treball en condicions equitatives i satisfactòries.
 • Tota persona té dret a formar sindicats per a la defensa dels seus interessos.
 • Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri a ella i a la seva família la salut, alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris.
 • Tota persona té dret a la salut física i mental.
 • Durant la maternitat i la infància tota persona té dret a cures i assistència especials.
 • Tota persona té dret a l'educació en les seves diverses modalitats.
 • L'educació primària i secundària és obligatòria i gratuïta.
 • L'autodeterminació.
 • La independència econòmica i política.
 • La identitat nacional i cultural.
 • La pau.
 • La coexistència pacífica.
 • L'enteniment i confiança.
 • La cooperació internacional i regional.
 • La justícia internacional.
 • L'ús dels avanços de les ciències i la tecnologia.
 • La solució dels problemes alimentosos, demogràfics, educatius i ecològics.
 • El medi ambient.
 • El patrimoni comú de la humanitat.
 • El desenvolupament que permeti una vida digna.
DU

[deactivated account] Tue 16 Sep 2014 6:03AM

Sempre he tingut un dubte sobre el tema de la religió. La llibertat religiosa forma part dels drets humans, però, i si la religió en qüestió vulnera un o més dels drets humans?

Que s'hauria de fer en aquest cas? M'encantaria tindre més punts de vista sobre el tema.

JE

Josep Escobar Tue 16 Sep 2014 12:29PM

Jo crec que cadascú pot triar la seva religió, la persona que sigui d'una religió que vulnera els drets humans, simplement no te cabuda a PODEMOS.

AG

Alex Guillen Tue 16 Sep 2014 5:24PM

Les religions en sí, a dia de avui no vulneren els drets humans, la practica de la religio es una practica espiritual i pacifica. Una altra cosa es cuan no hi ha tolerancia de religio o cuan algu, perque interpreta la religio de una manera radical vol impossar la seva per sobre de les altres o per sobre de aquells que no tenen cap religio, a la força i en nom de la religio porten a terme atrossitats com avui dia veem en els terroristes islamics. Aixo no vol dir que la religio musulmana en si sigui violenta o que prediqui l'assesinat dels que no son musulmans.
Que conste que no estic justificant res, només es la meva perspectiva, jo personalmen soc ateo

JE

Josep Escobar Tue 16 Sep 2014 5:42PM

Alex, en aquest cas, ja vulneraríem el principi ètic de defensa dels drets humans en el punt de la llibertat de religió.

Però no havia arribat a reflexionar sobre aquest punt, no havia buscat informació sobre el tema. He contestat des del sentit comú.

Però investigant un poc, he descobert que una religió, com ara l'islam, té una base espiritual i pacífica, com be dius. I res té a veure l'islam polític amb l'islam religiós.

Deixo aquest enllaç sobre els Yihadistes a la Wikipedia. Que a mi m'ha servit per entendre un poc més la diferència entre Islam polític i Islam religiós.

DU

[deactivated account] Tue 16 Sep 2014 10:03PM

Realment en la majoria de les religions que tenim a mà els deus son totalitaris, masclistes i produeixen actes de genocidi per voluntat pròpia.

No fa falta buscar a les religions més estranyes i minimalistes, les principals ja son així.

Moltes vegades es parla dels "extremistes" però, me'n alegro que la gent NO compleixi les religions al peu de la lletra, ja que, en el cristianisme mateix, com en moltes altres majoritàries, la "llei" els obligaría a donar "muerte por lapidación", o sigue, a pedrades, a algú pel simple fet de ser homosexual (extret de la pròpia bíblia, dit d'una altra manera, la seva "llei").

Jo estic absolutament d'acord amb la llibertat espiritual de cadascú, sempre i quan aquesta no vulneri els drets humans.

Llibertat d'expressió, sempre, però quan algú clama per a fer mal o atacar algú per simple fet de tindre una ideologia sobre el que sigui, això per a mi no es llibertat d'expressió i per tant no tindria cabuda en els drets humans.

DU

[deactivated account] Tue 16 Sep 2014 10:05PM

Un dret humà mai pot vulnerar la resta de drets fonamentals desde el meu punt de vista.

RS

Rafel Serret Wed 17 Sep 2014 11:33AM

Una pregunta, Els drets humans els estats els complixen venen armament a atres paisos? Podemos en cas de mai tindre el govern deixara de vendre armament, podria afitgir més, pero ho dixare aqui, que en penseu.

LLR

Lluís Lluís Rodríguez Wed 17 Sep 2014 9:40PM

L'article 30 de la Declaració Universal de Drets Humans de l'ONU diu "res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien".
El problema és que aquesta Declaració es va fer el 1948, recent acabada la Segona Guerra Mundial i sota la por de que la guerra continués entre països o dins dels propis països per aquells que havien participat en les resistències. Una por que es va perdre ràpid i d'aquí la successió de Constitucions cada vegada menys socials i més al servei dels mercats. Avui per avui, els drets socials estan en hores baixes.
Quant a la religió cristiana, cal recordar que en temps de Jesús fou un moviment d'alliberament dels esclaus i pobles sotmesos a l'Imperi Romà, el qual va crear l'Església per a assimilar la seva cultura a l'Imperi. Encara avui en dia els Estats utilitzen l'Església com un instrument per a difondre el respecte a les Jerarquies. Si Podem va contra les Jerarquies, per força haurà de combatre aquesta funció de l'Església, tot respectant a la seva base social. No estaria mal que apareguessin Cercles Podem cristians, però cal dir que ja hi ha molts moviments cristians de base amb els que pot haver un bon enteniment perquè tampoc els agrada el que està passant al Món (només cal veure com els Informes de Càritas sobre la pobresa a Espanya posen furiós una i altra vegada al Sr. Cristóbal Montoro, Ministre d'un PP que guarda bona relació amb la Jerarquia eclesiàstica).
Quant a la religió musulmana, entenc que els Estats d'aquells països en fan un ús paregut als nostres, només que els nostres tenen tècniques molt més eficients a través dels mitjans de comunicació.

RS

Rafel Serret Thu 18 Sep 2014 6:58AM

Lluis, ja saps que el paper és molt sofrit i totes les declaracions de principis son trepitjades per cualsevol comunitat humana. La ONU és la organització mundial més antidemocratica que existix, o una de les que mes, ja que alguns paisos tenen el dret de veto. Los dogmas de fé de les religions son encomiables, les institucions que que diuen com s'ha de aplicar els dogmes de fé, no cal fer cap comentaris sobre la seua intolerancia.
L'article 30, son sols paraules escrites, si un estat fornix armament a un atre estat per el seu alliberament, llavors si entra dins el concepte de llibertat?
Jo crec que hem de tocar peus a terra i saber totes les limitacions que tenim com a persones i les limitacions que té i tindra Podemos i desde este limitacions fer el possible per canviar la nostra societat i sobre tot en lo politic, de com funciona la politica en les responsabilitats que tenen els representants a l'hora de aplicar-la.
En tot aixó vull arrivar a dir que no somniem, que fessem les coses en les realitats del nostre entorn, que son atres que les declaracions que pugue fer qui sigue.

Salut!

LLR

Lluís Lluís Rodríguez Fri 26 Sep 2014 4:16PM

L'article 30 el vaig posar pel comentari de Josep Mª: sembla que els de l'ONU van pensar el mateix en el seu moment.
Per altra banda, en el meu comentari crec que distingeixo bé entre Constitució formal o escrita, i Constitució material o real. Sense aquesta distinció no faria falta muntar tota la xarxa de Cercles, per exemple: n'hi hauria prou amb signar entre tots un paper i esperar a que es compleixi la llei.