Loomio

Skal vi støtte eleverne fra Kalø Økologisk Landbrugsskoles Øko Opråb-manifest?

AL Andreas Lloyd Public Seen by 62

En gruppe elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole har kontaktet os for at få vores støtte til deres arbejde for at vi kan få en 100% økologisk landbrugsuddannelse i Danmark. Læs deres manifest her: http://www.oko-opraab.dk

De beder om støttetilkendegivelser fra så mange forskellige organisationer som muligt, så de kan vise ministeriet, at der er bred opbakning til deres ønske. Læs hele mailen her:

Kære økologi-venner

Vi er en gruppe elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole, som har nedsat en interessegruppe i håbet om at forbedre vores landbrugsuddannelse.

Vi mener, at den nuværende økologiske landbrugsuddannelse hverken er økologisk, bæredygtig eller innovativ nok, som netop er de elementer, vi har brug for, for at fremtidssikre Danmarks fødevareproduktion, miljø og natur.
Den nuværende Økologiske Landbrugsskole er bygget på fundamentet af bekendtgørelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur. Bekendtgørelsen er udarbejdet af et uddannelsesudvalg, der hovedsageligt består af de store konventionelle landmænd og er derfor en bekendtgørelse målrettet konventionelle landbrugsuddannelser.
Dette betyder, at der hverken kan eller må være det fokus på bæredygtigt landbrug, som både Kalø Økologisk Landbrugsskole og skolens elever ønsker det.

Vi vil i fællesskab lave en intens indsats for at gøre opmærksom på vores frustrationer og visioner og har i denne forbindelse brug for samarbejdspartnere, der vil støtte op om vores sag og give os den nødvendige slagkraft overfor regeringen og ministerierne.

Vi vil vise, at der både er en masse landbrugselever, men også en stor befolkningsgruppe og talrige interessegrupper, der kan se det vigtige i at få en ordentlig økologisk uddannelse med fokus på godt landmandsskab, kvalitet og bæredygtighed.

Vi ville rigtig gerne vise, at vi har en bred opbakning i kampen for økologien. Derfor vil vi høre jer, om I vil støtte op om vores sag og stå på vores liste over samarbejdspartnere, når vi sender mails afsted til ministre og snakker med medier. Hvis I har interesse i at hjælpe os, bedes I svare på denne mail gerne inden d. 9. december /hurtigst muligt, da vi snarest vil henvende os til beslutningstagere.

Vi har indtil videre opbakning fra Økologisk Landsforening.

I kan læse vores manifest på vores hjemmeside: http://www.oko-opraab.dk

Skriv under på vores underskriftsindsamling her: http://www.skrivunder.net/en_okologisk_bekendtgorelse_til_okologiske_landbrugsuddannelser

Læs om initiativet i Økologi og Erhverv: http://www.okologi.dk/nyheder-fra-oekologi-og-erhverv/2014/nov/46-14-kaloe-opraab.aspx

Med venlig hilsen,

Gruppen fra Kalø

Kristoffer, Anna, Hester, Jonas, Bjarke, Anton, Kasper, Rikke, Pinoe, Safira, Aron, Susann, Rebecca, Sune, Mette og Morten

AL

Andreas Lloyd Mon 1 Dec 2014 8:30AM

Personligt mener jeg, at det er oplagt, at KBHFF støtter op om dette, da det flugter 100% med vores grundprincipper.

JBC

Jonas B Christensen Mon 1 Dec 2014 12:45PM

Helt enig!

AL

Poll Created Tue 2 Dec 2014 8:17AM

Vi støtter som op om opråbet. Closed Fri 5 Dec 2014 8:05AM

Outcome
by Andreas Lloyd Wed 26 Apr 2017 10:29AM

Vi støtter op om opråbet som samlet fødevarefællesskab.

Vi giver dem en støttetilkendegivelse, så de kan putte vores logo på deres hjemmeside og opfordrer vores medlemmer (på Facebook) til at skrive under deres underskriftsindsamling.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 7 AL JBA JDG UW JBC AME LRN
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 9 SVS AJ SC DR SM DU ALS JP MS

7 of 16 people have voted (43%)

UW

Ulf Wolff-Jacobsen Tue 2 Dec 2014 12:08PM

Enig.