Loomio
Wed 18 Feb 2015 7:00AM

MANIFEST constitutiu del cercle d'educació de Catalunya

VP vicent pruñonosa Public Seen by 28

Després del debat ( el qual es pot seguir als comentaris) el document d'intencions del manifest constitutiu del cercle d'educació de Catalunya, queda, a falta de ratificació o modificació en assemblea presencial de la següent manera:

El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinergies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en impulsar:

1.- La defensa d’una educació pública finançada íntegrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.Per mentre s'assoleix de manera progressiva aquest objectiu s'ha de establir un sistema de beques que garanteixi veritablement l'equitat.
2.- Un suport pedagògic i social que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.
3.- Respecte per la identitat cultural catalana, en particular de la seva llengua i història.
4.- Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola.
5.- Uns principis metodològics enfocats al desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, Que els centres educatius respectin la pluralitat, models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient i la multiculturalitat.
6.- Rebuig d’un sistema educatiu dedicat a la promoció de la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional i la solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.
7.- La revisió de l’adequació de la Formació professional com a element fonamental d’un sistema educatiu complet i versàtil.
8.- La democratització en la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn natural, social i cultural, tenint en compte la representativitat de gènere i els criteris ecològics.
9.- La incorporació de l’avaluació, no com un instrument de jerarquització de centres i docents, sinó com una eina de millora constant de l’actuació docent.
10.- El foment de la formació permanent i el compromís del professorat.
11.- Una formació inicial coherent amb els principis metodològics proposats.
12.- La defensa d'unes condicions laborals dignes per als docents acords amb els objectius de qualitat educativa que es volen assolir.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 7:07AM

El Cercle Podem Educació Catalunya neix amb l’objectiu de proposar polítiques educatives que afavoreixen l’educació per la democràcia, la col•laboració i la inclusió de ciutadanes i ciutadans compromesos i capaços de liderar cap a un futur respectuós amb les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en:

-Una educació pública, gratuïta i de qualitat que permeti l’equitat, tant en l’accés com en la implementació dels programes.
- financiació suficient per implementar els programes que es proposin segons els percentatges PIB decidits democràticament (al menys el 7% del PIB a nivell estatal i equilibrat a les necessitats a nivell autonòmic des d’un principi d’assimetria justa)
- serveis educatius complementaris d’acord amb la renda familiar
- respecte per la identitat cultural: història i llengua catalana
- reducció progressiva dels concerts escolars i la gestió privada per garantir l’equitat, la democratització, el tractament vers el gènere...
- una escola laica d’acord amb la constitució espanyola (art. 16), on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola
-s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges).
- L’escola ha de fomentar models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient, la multiculturalitat,
- Recuperar la democratització dels centres educatius: gestió i govern.
- Incorporació de l’avaluació: a l’aula com a investigació-acció, per una millora constant de l’actuació docent; al sistema educatiu (lleis, implementació i recursos) creant indicadors adients; en l’àmbit universitari, estudiants, investigadors i docents des de la cooperació i el foment de la continuïtat de trajectòries acadèmiques.
- Revisió de les condicions laborals del personal docent i de les proves d’accés a la funció pública (per apropar-se a models educatius més eficients)
- Revisió dels plans de formació bàsica del professorat d’ensenyament primari i educació infantil.
- Formació permanent i de qualitat que cobreixen les necessitats del professorat i permeti la innovació educativa.
-l’escola i les seves instal•lacions s’ha d’obrir a tota la ciutadania amb diversitat d’idees, opinions i moviments socials que garanteixin la pluralitat i el respecte als altres.
- Fomentar l’autonomia dels centres des de la democratització (sense direccions imposades i amb la col•laboració de tota la comunitat educativa), atenció a la representativitat de gènere en els òrgans directius i respecte al medi.

- Gratuïtat progressiva de tots els nivells del sistema educatiu (obligatori o no)
- Compromís vers el “fracàs escolar”, com a fracàs del sistema, per no deixar fora del mateix a cap alumn@: creació de mecanismes per tal de fomentar la reincorporació al sistema reglat més eficaços (revisió del PQPI i el currículum de primària i secundària).
- Creació de l’observatori permanent del mercat laboral per tal d’adaptar l’oferta de formació professional: per tal de configurar la fp de la flexibilitat necessària per l’adaptació a les característiques canviants dels llocs de treball.
- Avaluació de la idoneïtat dels nous programes de de les Fcts ampliades i de la FP dual.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 7:09AM

Sobre la proposta anterior s'ha elaborat aquesta versió 2:

El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinèrgies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en impulsar:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.

  • Un suport pedagògic que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.

  • El respecte per la identitat catalana, en particular de la seva llengua i història.

  • La reducció progressiva dels concerts escolars per tal de garantir la cohesió social i no permetre la segregació.

  • Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola

-Uns principis metodològics fonamentats amb que, des de les escoles i instituts els docents guiïn el procés de desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, rebutjant que el sistema educatiu es dediqui a proporcionar exclusivament la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional ila solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.

-Que els centres educatius respectin la pluralitat així com fomentin models no sexistes i respectuosos amb el medi ambient.

-La democratització de la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn social i cultural.

  • La incorporació de l’avaluació, no com un instrument de jerarquització de centres i docents, sinó com una eina de millora constant de l’actuació docent

  • El foment de la formació permanent i el compromís del professorat.

  • La revisió de l’adequació de la Formació professional com a element fonamental d’un sistema educatiu complet i versàtil.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 2:21PM

D'acord amb la proposta de Montse de debatre per paràgrafs començo amb el primer del que tenim dues versions:
1.-"El Cercle Podem Educació Catalunya neix amb l’objectiu de proposar polítiques educatives que afavoreixen l’educació per la democràcia, la col•laboració i la inclusió de ciutadanes i ciutadans compromesos i capaços de liderar cap a un futur respectuós amb les persones i el medi ambient"
2.-"El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinèrgies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient."

Quina us sembla millor? o Teniu un altra proposta a fer per aquest paràgraf inicial?

M

Montse Wed 18 Feb 2015 7:18PM

Crec que el segon paràgraf amplia el primer i li dóna més caliu. Jo votaria pel segon sencer, estic d'acord amb les modificacions. Potser en altres es pot proposar un mix però aquí em quedo amb el 2. M'agrada la part "impuls transformador de la comunitat educativa catalana"

VP

vicent pruñonosa Thu 19 Feb 2015 6:27PM

Per anar fent via i sense que això signifiqui que si algú vol pronunciar-se sobre un punt anterior no ho pugui fer abans de que s'acabi el debat complet, afegeixo ara el segon punt:
versió 1
-Una educació pública, gratuïta i de qualitat que permeti l’equitat, tant en l’accés com en la implementació dels programes.
- financiació suficient per implementar els programes que es proposin segons els percentatges PIB decidits democràticament (al menys el 7% del PIB a nivell estatal i equilibrat a les necessitats a nivell autonòmic des d’un principi d’assimetria justa)

versió 2:
-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.

MD

Marta Domènech Thu 19 Feb 2015 9:29PM

Bona nit,
en aquest segon apartat jo triaria la segona versió, la trobo molt més explicativa.
(M'encanta la paraula equitat!!!)

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:22AM

En la versió 2 parla del finançament, faltaria el punt d'afavorir l'accés i permanència en el sistema públic d'educació a totes les persones, cercant sistemes per compensar aquesta desigualtat social que són els que actualment s'estan eliminant afavorint aquesta marginació del sistema educatiu de certs col·lectius. Mecanismes d'equitat.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:29AM

Així que potser s'hauria de fer en dos punts diferents: un de finançament i un altre de ruptura amb les actuals polítiques discriminatòries:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.
-Afavorir un sistema educatiu que garanteixi l'equitat en l'accés i permanència.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:34AM

L'accés en tots els seus sentits: no solament l'accés físic, sinó de materials escolars, llibres... fins i tot, cobrir necessitats bàsiques com el menjar.
Permanència, no és el fet de garantir una cadira en un aula, sinó una educació útil i funcional, amb la possibilitat de tornar fàcilment al sistema reglat per continuar altres estudis. Per exemple, en el PQPI es poden crear més mecanismes per poder continuar després en una FP de GM. També es poden crear més opcions educatives adaptades a cada necessitat, amb un currículum més obert i de major transversalitat, per exemple.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:44AM

He vist que hi ha un altre paràgraf de la versió 2 que està relacionat amb el que jo estava proposant:
- Un suport pedagògic que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.

Que potser es podria integrar. Ampliant una mica, no solament suport pedagògic sinó social, és a dir, un suport integral.

Load More