Loomio
Wed 18 Feb 2015 7:00AM

MANIFEST constitutiu del cercle d'educació de Catalunya

VP vicent pruñonosa Public Seen by 28

Després del debat ( el qual es pot seguir als comentaris) el document d'intencions del manifest constitutiu del cercle d'educació de Catalunya, queda, a falta de ratificació o modificació en assemblea presencial de la següent manera:

El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinergies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en impulsar:

1.- La defensa d’una educació pública finançada íntegrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.Per mentre s'assoleix de manera progressiva aquest objectiu s'ha de establir un sistema de beques que garanteixi veritablement l'equitat.
2.- Un suport pedagògic i social que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.
3.- Respecte per la identitat cultural catalana, en particular de la seva llengua i història.
4.- Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola.
5.- Uns principis metodològics enfocats al desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, Que els centres educatius respectin la pluralitat, models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient i la multiculturalitat.
6.- Rebuig d’un sistema educatiu dedicat a la promoció de la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional i la solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.
7.- La revisió de l’adequació de la Formació professional com a element fonamental d’un sistema educatiu complet i versàtil.
8.- La democratització en la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn natural, social i cultural, tenint en compte la representativitat de gènere i els criteris ecològics.
9.- La incorporació de l’avaluació, no com un instrument de jerarquització de centres i docents, sinó com una eina de millora constant de l’actuació docent.
10.- El foment de la formació permanent i el compromís del professorat.
11.- Una formació inicial coherent amb els principis metodològics proposats.
12.- La defensa d'unes condicions laborals dignes per als docents acords amb els objectius de qualitat educativa que es volen assolir.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 7:07AM

El Cercle Podem Educació Catalunya neix amb l’objectiu de proposar polítiques educatives que afavoreixen l’educació per la democràcia, la col•laboració i la inclusió de ciutadanes i ciutadans compromesos i capaços de liderar cap a un futur respectuós amb les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en:

-Una educació pública, gratuïta i de qualitat que permeti l’equitat, tant en l’accés com en la implementació dels programes.
- financiació suficient per implementar els programes que es proposin segons els percentatges PIB decidits democràticament (al menys el 7% del PIB a nivell estatal i equilibrat a les necessitats a nivell autonòmic des d’un principi d’assimetria justa)
- serveis educatius complementaris d’acord amb la renda familiar
- respecte per la identitat cultural: història i llengua catalana
- reducció progressiva dels concerts escolars i la gestió privada per garantir l’equitat, la democratització, el tractament vers el gènere...
- una escola laica d’acord amb la constitució espanyola (art. 16), on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola
-s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges).
- L’escola ha de fomentar models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient, la multiculturalitat,
- Recuperar la democratització dels centres educatius: gestió i govern.
- Incorporació de l’avaluació: a l’aula com a investigació-acció, per una millora constant de l’actuació docent; al sistema educatiu (lleis, implementació i recursos) creant indicadors adients; en l’àmbit universitari, estudiants, investigadors i docents des de la cooperació i el foment de la continuïtat de trajectòries acadèmiques.
- Revisió de les condicions laborals del personal docent i de les proves d’accés a la funció pública (per apropar-se a models educatius més eficients)
- Revisió dels plans de formació bàsica del professorat d’ensenyament primari i educació infantil.
- Formació permanent i de qualitat que cobreixen les necessitats del professorat i permeti la innovació educativa.
-l’escola i les seves instal•lacions s’ha d’obrir a tota la ciutadania amb diversitat d’idees, opinions i moviments socials que garanteixin la pluralitat i el respecte als altres.
- Fomentar l’autonomia dels centres des de la democratització (sense direccions imposades i amb la col•laboració de tota la comunitat educativa), atenció a la representativitat de gènere en els òrgans directius i respecte al medi.

- Gratuïtat progressiva de tots els nivells del sistema educatiu (obligatori o no)
- Compromís vers el “fracàs escolar”, com a fracàs del sistema, per no deixar fora del mateix a cap alumn@: creació de mecanismes per tal de fomentar la reincorporació al sistema reglat més eficaços (revisió del PQPI i el currículum de primària i secundària).
- Creació de l’observatori permanent del mercat laboral per tal d’adaptar l’oferta de formació professional: per tal de configurar la fp de la flexibilitat necessària per l’adaptació a les característiques canviants dels llocs de treball.
- Avaluació de la idoneïtat dels nous programes de de les Fcts ampliades i de la FP dual.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 7:09AM

Sobre la proposta anterior s'ha elaborat aquesta versió 2:

El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinèrgies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient.

Els eixos que guiaran les nostres iniciatives es centraran en impulsar:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.

 • Un suport pedagògic que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.

 • El respecte per la identitat catalana, en particular de la seva llengua i història.

 • La reducció progressiva dels concerts escolars per tal de garantir la cohesió social i no permetre la segregació.

 • Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola

-Uns principis metodològics fonamentats amb que, des de les escoles i instituts els docents guiïn el procés de desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, rebutjant que el sistema educatiu es dediqui a proporcionar exclusivament la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional ila solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.

-Que els centres educatius respectin la pluralitat així com fomentin models no sexistes i respectuosos amb el medi ambient.

-La democratització de la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn social i cultural.

 • La incorporació de l’avaluació, no com un instrument de jerarquització de centres i docents, sinó com una eina de millora constant de l’actuació docent

 • El foment de la formació permanent i el compromís del professorat.

 • La revisió de l’adequació de la Formació professional com a element fonamental d’un sistema educatiu complet i versàtil.

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 2:21PM

D'acord amb la proposta de Montse de debatre per paràgrafs començo amb el primer del que tenim dues versions:
1.-"El Cercle Podem Educació Catalunya neix amb l’objectiu de proposar polítiques educatives que afavoreixen l’educació per la democràcia, la col•laboració i la inclusió de ciutadanes i ciutadans compromesos i capaços de liderar cap a un futur respectuós amb les persones i el medi ambient"
2.-"El Cercle Podem Educació Catalunya té com a objectiu contribuir a generar un impuls transformador de la comunitat educativa catalana que es concreti en propostes de polítiques educatives que, basades en la igualtat d’oportunitats, siguin capaces de provocar les sinèrgies necessàries per a, des de la corresponsabilitat, produir i transmetre coneixement significatiu, funcional, solidari i respectuós amb totes les persones i el medi ambient."

Quina us sembla millor? o Teniu un altra proposta a fer per aquest paràgraf inicial?

M

Montse Wed 18 Feb 2015 7:18PM

Crec que el segon paràgraf amplia el primer i li dóna més caliu. Jo votaria pel segon sencer, estic d'acord amb les modificacions. Potser en altres es pot proposar un mix però aquí em quedo amb el 2. M'agrada la part "impuls transformador de la comunitat educativa catalana"

VP

vicent pruñonosa Thu 19 Feb 2015 6:27PM

Per anar fent via i sense que això signifiqui que si algú vol pronunciar-se sobre un punt anterior no ho pugui fer abans de que s'acabi el debat complet, afegeixo ara el segon punt:
versió 1
-Una educació pública, gratuïta i de qualitat que permeti l’equitat, tant en l’accés com en la implementació dels programes.
- financiació suficient per implementar els programes que es proposin segons els percentatges PIB decidits democràticament (al menys el 7% del PIB a nivell estatal i equilibrat a les necessitats a nivell autonòmic des d’un principi d’assimetria justa)

versió 2:
-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.

MD

Marta Domènech Thu 19 Feb 2015 9:29PM

Bona nit,
en aquest segon apartat jo triaria la segona versió, la trobo molt més explicativa.
(M'encanta la paraula equitat!!!)

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:22AM

En la versió 2 parla del finançament, faltaria el punt d'afavorir l'accés i permanència en el sistema públic d'educació a totes les persones, cercant sistemes per compensar aquesta desigualtat social que són els que actualment s'estan eliminant afavorint aquesta marginació del sistema educatiu de certs col·lectius. Mecanismes d'equitat.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:29AM

Així que potser s'hauria de fer en dos punts diferents: un de finançament i un altre de ruptura amb les actuals polítiques discriminatòries:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.
-Afavorir un sistema educatiu que garanteixi l'equitat en l'accés i permanència.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:34AM

L'accés en tots els seus sentits: no solament l'accés físic, sinó de materials escolars, llibres... fins i tot, cobrir necessitats bàsiques com el menjar.
Permanència, no és el fet de garantir una cadira en un aula, sinó una educació útil i funcional, amb la possibilitat de tornar fàcilment al sistema reglat per continuar altres estudis. Per exemple, en el PQPI es poden crear més mecanismes per poder continuar després en una FP de GM. També es poden crear més opcions educatives adaptades a cada necessitat, amb un currículum més obert i de major transversalitat, per exemple.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 10:44AM

He vist que hi ha un altre paràgraf de la versió 2 que està relacionat amb el que jo estava proposant:
- Un suport pedagògic que tingui en compte la necessària compensació que requereix el principi d’equitat, per tal d’evitar que cap alumne es quedi fora.

Que potser es podria integrar. Ampliant una mica, no solament suport pedagògic sinó social, és a dir, un suport integral.

VP

vicent pruñonosa Sat 21 Feb 2015 3:35PM

Per mi, d'acord, Montse integrem aquest punt afegint "i social" al suport pedagògic....i si ningú diu res més seguim endavant...

VP

vicent pruñonosa Sat 21 Feb 2015 3:43PM

Sobre el següent, respecte per la història i la llengua catalana hi ha coincidència.

Si algú proposa alguna variació la pot dir com a resposta a aquest missatge que, en principi, aniria al punt dels concerts:

versió 1
- reducció progressiva dels concerts escolars i la gestió privada per garantir l’equitat, la democratització, el tractament vers el gènere.

versió 2:
- La reducció progressiva dels concerts escolars per tal de garantir la cohesió social i no permetre la segregació.

M

Montse Sat 21 Feb 2015 4:35PM

OK el 2 és + o - el mateix i més resumit, hem d'intentar que sigui el menys extens possible.

MD

Marta Domènech Sat 21 Feb 2015 5:29PM

Hola us estic llegint! I Deu ni do la feinada que esteu fent! Enhorabona!!!

Per ara totalment d'acord!!!

DU

[deactivated account] Sat 21 Feb 2015 6:51PM

hola yo estoy de acuerdo con todo lo que he leído....

VP

vicent pruñonosa Sun 22 Feb 2015 2:10PM

A continuació poso els apartats més "metodològics":

versió 1:

 • una escola laica d’acord amb la constitució espanyola (art. 16), on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola -s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges).
 • L’escola ha de fomentar models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient, la multiculturalitat,

versió 2:
- Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola

-Uns principis metodològics fonamentats amb que, des de les escoles i instituts els docents guiïn el procés de desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, rebutjant que el sistema educatiu es dediqui a proporcionar exclusivament la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional ila solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.

-Que els centres educatius respectin la pluralitat així com fomentin models no sexistes i respectuosos amb el medi ambient.

DU

[deactivated account] Mon 23 Feb 2015 9:30AM

Me parece bien , un colegio donde no se imparta la religión de ninguna clase, es un colegio donde se podrá trabajar mejor la educación de los jóvenes i niños los colegios tiene que esta libre de viejos métodos de educación , que no se hagan diferencia entre niño o niña que se fomente la libertad y el respeto ,,,,,el trabajo en equipo, que se estudie la historia para no erar en lo mismo los niño son libro sin rellenar una buena base en sus principios es todos.

JJE

Juan José Escudero Mon 23 Feb 2015 9:48AM

@vicentprunonosa Una pequeña intervención por mi parte, para aclarar el artículo 16 de la Constitución.
En dicho artículo nos definimos como un Estado Aconfesional, que parece que es lo mismo que Laico, pero no es sí, por desgracia.
Aconfesional significa que es criterio de cada Gobierno poder llegar a acuerdos con las diferentes confesiones religiosas en cualquier materia que afecte a todo el territorio español. Eso significa que incluso la educación no es una cuestión de Estado, es una cuestión del Gobierno que le corresponda en cada momento, por eso tantos cambios de leyes educativas desde la democracia, basados en criterios ideológicos que no educativos.
Sin embargo existe una Ley Orgánica para la regulación del Derecho de la Educación de 1985, que modificándola (o haciendo una nueva), si sería posible dar más estabilidad a las nuevas leyes en materia de Educación.
Aún así, el lastre siempre vendrá por la palabra Aconfesional que parece en la Constitución.
Es otro problema con el que tenemos que lidiar o resolver de alguna manera para que la Educación sea más un concepto de Estado que no de Gobierno.

JJE

Juan José Escudero Mon 23 Feb 2015 9:52AM

Bueno, más que concepto... "Responsabilidad de Estado", diría yo.

VP

vicent pruñonosa Tue 24 Feb 2015 6:57AM

De acuerdo, Juan José. Si no he entendido mal tu argumentación llevaría a no hacer referencia al artículo 16 de la constitución, tal como sucede en la versión 2 al menos en la referencia que tiene que ver con el laicismo. Cómo sobre el resto de momento no hay pronunciamientos dejamos, si os parece, provisionalmente la versión 2 en espera de si, más adelante, hay alguna opinión al respecto.

MD

Marta Domènech Tue 24 Feb 2015 7:00AM

Bon dia,
També recolzo la versió 2 d'aquest darrer apartat.

VP

vicent pruñonosa Tue 24 Feb 2015 7:01AM

Per respectar el "ritme" d'anar posant cada dia un apartat a discussió passo al següent:

versió 1:
- Recuperar la democratització dels centres educatius: gestió i govern.

versió 2:
-La democratització de la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn social i cultural.

JJE

Juan José Escudero Tue 24 Feb 2015 7:51AM

No exactamente. Si creo necesaria que se nombre dicho artículo, pero evitando utilizar la palabra laica, y utilizando la aconfesional, pues si le damos fuerza al término que utiliza la propia Constitución, le damos validez como concepto Educativo y "blindándolo" para evitar la injerencia de confesiones religiosas.

VP

vicent pruñonosa Tue 24 Feb 2015 1:34PM

Bé, jo crec que és millor referir-nos a un terme més d'acord amb la nostra tradició i molt més clar per a la majoria de la gent que és el d'escola laica. En canvi penso que les referències a la constitució en el manifest fundacional d'un grup de treball, com en definitiva és el cercle, són, com dir-ho, excessivament "legalistes". En realitat la constitució del 78 té també moltes coses qüestionables....com eixa referència al aconfesionalisme per no citar el laïcisme...penso que millor mirem cap endavant!..Si estem d'acord en que l'educació pública ha de ser laica , perquè no posar-ho així?

JJE

Juan José Escudero Tue 24 Feb 2015 2:37PM

Solament era una matisació des del meu punt de vista.

Quant a la interpretació sobre la paraula laïcisme, conec a gent que la paraula laica ho identifica erròniament amb idees properes a un concepte anàrquic en el seu aspecte pejoratiu. Això els tira per enrere. No obstant, el terme aconfessional no els incomoda, aparentment.

Però és la meva opinió i per tant és més un valor testimonial que qualsevol altra cosa.

M

Montse Tue 24 Feb 2015 4:55PM

Respecte a la discussió anterior potser els punts
- una escola laica d’acord amb la constitució espanyola (art. 16), on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola
-s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges).
- L’escola ha de fomentar models no sexistes, respectuosos amb el medi ambient, la multiculturalitat,
versió 2:
- Una escola laica on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola
-Uns principis metodològics fonamentats amb que, des de les escoles i instituts els docents guiïn el procés de desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn, rebutjant que el sistema educatiu es dediqui a proporcionar exclusivament la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional i la solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.

Ho remodelaria una mica i ho deixaria com:

 • Fomentar una escola aconfesional d’acord amb la constitució espanyola (art. 16), on no es contempli la religió com a matèria d’estudi a l’escola -Uns principis metodològics enfocats al desenvolupament de les potencialitats dels alumnes i el seu descobriment empàtic de l’entorn,
 • Rebuig d’un sistema educatiu dedicat a la promoció de la ma d’obra necessària per al manteniment de l’organització econòmica mitjançant uns currículums sobresaturats de continguts que afavoreixen l’aprenentatge mecànic, en lloc del pensament crític i creatiu, l’educació emocional i la solidaritat des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples i harmonitzades.
M

Montse Tue 24 Feb 2015 5:00PM

En referència a l'últim punt proposat:
De la versió 1 afegiria algun punt més que crec que estan relacionats amb l’enunciat de la versió 2
versió 1:
- Recuperar la democratització dels centres educatius: gestió i govern.
-l’escola i les seves instal•lacions s’ha d’obrir a tota la ciutadania amb diversitat d’idees, opinions i moviments socials que garanteixin la pluralitat i el respecte als altres.
- Fomentar l’autonomia dels centres des de la democratització (sense direccions imposades i amb la col•laboració de tota la comunitat educativa), atenció a la representativitat de gènere en els òrgans directius i respecte al medi.
versió 2:
-La democratització de la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn social i cultural.

La meva proposta seria:
-La democratització i representativitat de gènere en la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura ecològica cap al seu entorn natural, social i cultural.

VP

vicent pruñonosa Tue 24 Feb 2015 9:35PM

En relació al missatge de Montse sobre l'apartat que té a veure amb la religió i la metodologia estic d'acord amb el segon i el tercer paràgraf. Respecte al primer crec més convenient no lligar-nos una constitució a la que PODEM qüestiona com marc d'eixe pacte caduc del 78. Penso també que és millor parlar de laïcisme en lloc d'aconfesionalitat, atès que aquesta darrera obri la porta al que de fet ha vingut passant amb les classes de religió catòlica als centres públics amb la excusa que és la majoritària.
Però bé, si no vaig equivocat, estarien igualades les posicions en un sentit i l'altre, pel que, si us sembla bé,esperarem que es pronuncie algun altre sobre aquesta qüestió : aconfesionalitat amb referència a la constitució o laïcisme sense aquesta referència o una opció diferent d'aquestes dues?

JJE

Juan José Escudero Wed 25 Feb 2015 11:29AM

El BOE cuela el creacionismo en nuestro sistema educativo
En el B.O.E. de ayer 24 de febrero....

http://irreductible.naukas.com/2015/02/25/el-boe-cuela-el-creacionismo-en-nuestro-sistema-educativo/

Creo que desde Educación, algo debemos de hacer y promover un referéndum para un cambio en la Constitución y convertirnos en un Estado Laico, a todos sus efectos.

VP

vicent pruñonosa Wed 25 Feb 2015 12:01PM

Totalmente de acuerdo, Juan José!

VP

vicent pruñonosa Wed 25 Feb 2015 2:41PM

Sobre la proposta de Montse a l'apartat de democratització de la gestió, crec que posar "democratització i representativitat de gènere" podria malinterpretar-se com que aquesta és la única democratització que es defensa, però, recollint la seva idea, proposo el següent canvi a la versió 2:

-La democratització en la gestió dels centres educatius potenciant les decisions col•lectives del claustre, el paper dels consells escolars i l’obertura cap al seu entorn natural, social i cultural, tenint en compte la representativitat de gènere i els criteris ecològics.

DU

[deactivated account] Wed 25 Feb 2015 4:00PM

Estoy de acuerdo en todos , solo a punto una sola cosa la religión , no se debe ejercer en las escuelas publica una escuela publica tiene que ser laica , que cada religión en sus lugar de rezo la platique y la enseñe que seria lo mas lógico en un colegio hay mucha materia muy importante para enseñar.

M

Montse Wed 25 Feb 2015 10:06PM

D'acord amb la proposta de Vicent de la democratització.

Amb referència a l'apartat de la Constitució i el laïcisme o aconfesionalisme... potser seria millor sortir d'aquest discurs i crear el nostre. Potser haurien d'intentar una altre diferent on quedi clar quina és la posició des del sistema educatiu i si d'aquí es deriva un canvi en la constitució o on sigui seria col·lateral, sense fer referència.

VP

vicent pruñonosa Thu 26 Feb 2015 7:42AM

D'acord, Montse. Continuem doncs.
Sobre l'avaluació i la formació del professorat
versió 1;
- Incorporació de l’avaluació: a l’aula com a investigació-acció, per una millora constant de l’actuació docent; al sistema educatiu (lleis, implementació i recursos) creant indicadors adients; en l’àmbit universitari, estudiants, investigadors i docents des de la cooperació i el foment de la continuïtat de trajectòries acadèmiques.
- Revisió de les condicions laborals del personal docent i de les proves d’accés a la funció pública (per apropar-se a models educatius més eficients)
- Revisió dels plans de formació bàsica del professorat d’ensenyament primari i educació infantil.
- Formació permanent i de qualitat que cobreixen les necessitats del professorat i permeti la innovació educativa.
-l’escola i les seves instal•lacions s’ha d’obrir a tota la ciutadania amb diversitat d’idees, opinions i moviments socials que garanteixin la pluralitat i el respecte als altres.
- Fomentar l’autonomia dels centres des de la democratització (sense direccions imposades i amb la col•laboració de tota la comunitat educativa), atenció a la representativitat de gènere en els òrgans directius i respecte al medi.

versió 2:
- La incorporació de l’avaluació, no com un instrument de jerarquització de centres i docents, sinó com una eina de millora constant de l’actuació docent.
- El foment de la formació permanent i el compromís del professorat.

M

Montse Thu 26 Feb 2015 4:37PM

A la versió 2 solament afegiria:
- Dissenyar una formació inicial del professorat de primària i infantil d'acord amb les competències laborals actuals i futures (lligades a la flexibilitat, col·laboració, autoavaluació, innovació...)
- Revisió de les condicions laborals del personal docent i de les proves d'accés a la funció pública des de noves perspectives de qualitat.

VP

vicent pruñonosa Sat 28 Feb 2015 7:37AM

Hola Montse, Em sembla arriscat i al mateix temps una mica ambigu proposar una formació inicial d'acord amb les competències laborals i unes condicions laborals i d'accés des de noves perspectives de qualitat.
Penso que tens raó que a la versió 2 li manca alguna cosa relativa a eixos dos temas que podria ser:
-Una formació inicial coherent amb els principis metodològics proposats.
-La defensa d'unes condicions laborals dignes per als docents acords amb els objectius de qualitat educativa que es volen assolir.

VP

vicent pruñonosa Sat 28 Feb 2015 8:11AM

Per mentre algú comenta alguna cosa i per anar tancant el debat poso a discusió els darrers paràgrafs pendents. A la versió 1 hi ha al principi,com veureu, referències que, en la meva opinió, fan referència a aspectes ja debatuts a punts anteriors. La part final correspon a la FP que és el mateix tema que es tracta a la versió 2.

versió 1:

 • Gratuïtat progressiva de tots els nivells del sistema educatiu (obligatori o no)
 • Compromís vers el “fracàs escolar”, com a fracàs del sistema, per no deixar fora del mateix a cap alumn@: creació de mecanismes per tal de fomentar la reincorporació al sistema reglat més eficaços (revisió del PQPI i el currículum de primària i secundària).
 • Creació de l’observatori permanent del mercat laboral per tal d’adaptar l’oferta de formació professional: per tal de configurar la fp de la flexibilitat necessària per l’adaptació a les característiques canviants dels llocs de treball.
 • Avaluació de la idoneïtat dels nous programes de de les Fcts ampliades i de la FP dual.

versió 2:- La revisió de l’adequació de la Formació professional com a element fonamental d’un sistema educatiu complet i versàtil.

La meva opinió és que, una vegada acordat aquest punt relatiu a la FP no el deixem l'últim, per no trasmetre, indirectament, la idea de que la FP és la ventafocs del sistema educatiu,

VP

vicent pruñonosa Sat 28 Feb 2015 8:19AM

Us proposo que completem aquest debat demà diumenge, per a partir d'això, començar a preparar la validació del cercle i la convocatòria de la propera assemblea presencial fundacional que l'hauria de ratificar o modificar, així com acordar l'estructura de funcionament ( apartat d'organització que s'hauria d'afegir al manifest).
Ja direu!

M

Montse Sat 28 Feb 2015 9:20AM

Ok amb la teva proposta, referent a formacio inicial que demana una revisio urgent

A

Anna Sun 1 Mar 2015 7:46AM

Perdoneu, quina edat/curs s'ha establert per fixar l'educació obligatòria?

MD

Marta Domènech Sun 1 Mar 2015 10:55AM

Bon dia,
He tingut uns dies embolicats...
Acabo de llegir les vostres aportacions al programa i ara per ara estic d'acord amb el que esteu plantejant.

VP

vicent pruñonosa Sun 1 Mar 2015 9:32PM

Anna, l'educació obligatòria (que jo crec que s'hauria de dir comuna més que obligatòria) actualment està fins a 4t ESO (16 anys). D'això no hem parlat. Penses que s'hauria de canviar?

A

Anna Mon 2 Mar 2015 6:09AM

Des del meu punt de vista crec que fora bo baixar l'edat als 14. Sempre ens trobem alumnes revotats a qui estar a l'aula tant sí o sí fins els 16 els representa un autèntic via crucis sense sentit, no cal que m'extengui perquè tots coneixem molts casos. Si la nostra societat no permet entrar en el món laboral a menors de 16 anys (cosa que també trobo una llàstima, jo establiria de nou la figura de l'aprenent o bé la possibilitat d'accedir més joves a unes pràctiques professionals), com a mínim sí que facilitaria a aquests joves l'accés a una formació de caire professional, més pràctica, manipulativa i orientada a una professió. Jo crec que tothom sortiríem beneficiats si els alumnes que així ho volguessin poguessin accedir a una FP amb 14.

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------
De: "vicent (Loomio)" notifications@loomio.org
Fecha: 01/03/2015 22:32 (GMT+01:00)
Para: anna_narciso@hotmail.com
Asunto: [Podem Educació Catalunya] MANIFEST constitutiu del cercle d'educació de Catalunya

Anna, l'educació obligatòria (que jo crec que s'hauria de dir comuna més que obligatòria) actualment està fins a 4t ESO (16 anys). D'això no hem parlat. Penses que s'hauria de canviar?

Reply to this email directly or view it on www.loomio.org ( http://www.loomio.org/d/8AUtVBoz/manifest-constitutiu-del-cercle-d-educacio-de-catalunya?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-538120 ).

Dejar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72789/waa4PdyAR_yyqEf-LojB ) para detener correos electrónicos acerca de esta discusión.

Change your email preferences ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=waa4PdyAR_yyqEf-LojB&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) to unsubscribe from these emails.

VP

vicent pruñonosa Mon 2 Mar 2015 4:28PM

Per la meva part, Anna, crec que, amb els principis pedagògics que hem inclòs al manifest i amb un finançament adient, com també plantegem, aquests alumnes als que et refereixes, rebrien l'atenció necessària perquè la seva estada als centres entre els 14 i els 16 anys no causés els problemes que esmentes.

A

Anna Mon 2 Mar 2015 4:43PM

M'imaginava la resposta però havia de donar la meva opinió i donar veu a molts alumnes. Sóc escèptica de mena i no confio en conceptes com "amb un finançament adequat", perquè per mi no vol dir gaire però potser cal no perdre la fe que algun dia disposarem d'aquest somiat finançament adequat. No parlo que l'estada d'aquests alumnes causi problemes, parlo d'una necessitat real d'aquests alumnes. Veig que teniu molt clar que allò que proposeu serà oli en un llum. Endavant doncs!

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------
De: "vicent (Loomio)" notifications@loomio.org
Fecha: 02/03/2015 17:28 (GMT+01:00)
Para: anna_narciso@hotmail.com
Asunto: [Podem Educació Catalunya] MANIFEST constitutiu del cercle d'educació de Catalunya

Per la meva part, Anna, crec que, amb els principis pedagògics que hem inclòs al manifest i amb un finançament adient, com també plantegem, aquests alumnes als que et refereixes, rebrien l'atenció necessària perquè la seva estada als centres entre els 14 i els 16 anys no causés els problemes que esmentes.

Reply to this email directly or view it on www.loomio.org ( http://www.loomio.org/d/8AUtVBoz/manifest-constitutiu-del-cercle-d-educacio-de-catalunya?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-539684 ).

Dejar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72789/waa4PdyAR_yyqEf-LojB ) para detener correos electrónicos acerca de esta discusión.

Change your email preferences ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=waa4PdyAR_yyqEf-LojB&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) to unsubscribe from these emails.

M

Montse Mon 2 Mar 2015 4:59PM

Hola Anna. Estic d'acord en que aquest sistema no respon a les necessitats de molts dels nostres alumnes. Es veu cada dia que hi ha alumnes de les edats que comentes de 14 a 16 anys que no estan en un entorn adaptat a les seves característiques això porta a viure l'escolaritat obligatòria amb angoixa. Potser una formació més de caire professional, com comentes, fos la solució, més pràctica i propera als seus interessos. Es pot solucionar sense una inclusió a edats primerenques en el món laboral pròpiament dit. És com un pont entre el món laboral i la formació reglada actual, donant pas a continguts més pràctics (més manipulatius i procedimentals) i menys teòrics.
És un problema que tenim i s'ha de buscar una solució des de programes específics i ajustant-los amb una avaluació adequada dels mateixos. De fet s'han fet programes d'aquest tipus, però en la situació actual de l'escola cada cop resulta més difícil plantejar una atenció a la diversitat real i adaptada (falta de professionals, finançament...).

A

Anna Mon 2 Mar 2015 5:06PM

Totalment d'acord amb tu.

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------
De: "Montse (Loomio)" notifications@loomio.org
Fecha: 02/03/2015 17:59 (GMT+01:00)
Para: anna_narciso@hotmail.com
Asunto: [Podem Educació Catalunya] MANIFEST constitutiu del cercle d'educació de Catalunya

Hola Anna. Estic d'acord en que aquest sistema no respon a les necessitats de molts dels nostres alumnes. Es veu cada dia que hi ha alumnes de les edats que comentes de 14 a 16 anys que no estan en un entorn adaptat a les seves característiques això porta a viure l'escolaritat obligatòria amb angoixa. Potser una formació més de caire professional, com comentes, fos la solució, més pràctica i propera als seus interessos. Es pot solucionar sense una inclusió a edats primerenques en el món laboral pròpiament dit. És com un pont entre el món laboral i la formació reglada actual, donant pas a continguts més pràctics (més manipulatius i procedimentals) i menys teòrics.

És un problema que tenim i s'ha de buscar una solució des de programes específics i ajustant-los amb una avaluació adequada dels mateixos. De fet s'han fet programes d'aquest tipus, però en la situació actual de l'escola cada cop resulta més difícil plantejar una atenció a la diversitat real i adaptada (falta de professionals, finançament…).

Reply to this email directly or view it on www.loomio.org ( http://www.loomio.org/d/8AUtVBoz/manifest-constitutiu-del-cercle-d-educacio-de-catalunya?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-539735 ).

Dejar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72789/waa4PdyAR_yyqEf-LojB ) para detener correos electrónicos acerca de esta discusión.

Change your email preferences ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=waa4PdyAR_yyqEf-LojB&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) to unsubscribe from these emails.

M

Montse Mon 2 Mar 2015 5:13PM

En referència a la FP la versió 2 recull l'esperit de la versió 1 però més resumit.

Si afegiria:
- Gratuïtat progressiva de tots els nivells del sistema educatiu (obligatori o no) i un acompanyament del procés d'un sistema de beques que garanteixin l'equitat.

(si pensem que l'educació és un dret universal, és clar)

AI

Ana Isabel Mon 2 Mar 2015 8:21PM

Porto dues setmanes super liada de treball, i m'ha estat impossible llegir res. Ara m'he buscat un espai, i m'ho he llegit tot de cop. I m'agradaria fer la meva aportació, si ho comentat i ja està exposat en el manifest, m'ho feu saber.
Estic d'acord en gairebé tot.
EDUCACIÓ GRATUÏTA: D'altra banda, no sé si per una banda contempleu l'educació gratuïta des de la mateixa escola bressol fins al final, la Universitat.
EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA: D'altra banda estic totalment d'acord amb Anna, i amb el tema de l'educació obligatòria. Independentment de que l'educació donés una volta de 180º per bé, crec que no ha de ser de cap manera obligatòria, hauria de ser una opció tant per als joves com per als pares i poder accedir a l'edat que es necessiti a una formació professional,

PARES I FILLS: Un altre tema per a mi important, és l'opinió educativa, no només des dels propis professors, sinó també tenint en compte dues peces clau: El propi nen o jove, i els propis pares.
L'educació exclusivament basada en cànons de professionals i adults, sense fer un veritable esforç, per entendre el que volen o necessiten els nens, sobre tot els joves, em sembla igualment anar enrere, en un sistema paternalista que sap el que vol el jove o el nen, sense preguntar-se, o preguntar-los, que és el que volen ells.
No sé, crec que hi ha moltes coses de revisar. El Manifest s'expressa amb paraules molt tècniques, potser excessivament sintètiques, com per abastar en profunditat tota la problemàtica educativa, que va més enllà de canvis externs. Estem en una societat nova, amb fills nous, experiències noves i necessitats bàsiques emocionals, mentals, i socials noves.
A partir d'aquí, la pregunta seria ... hauríem de reinventar l'educació?
Seria bo, mirar altres alternatives diferents?
Em costa anar punt per punt del manifest, sense preguntar-me que opinen els joves i els nens, els pares i les mestres, els psicòlegs i els sociòlegs, en fi ... l'educació és una cosa molt important per a mi i per a tots, i aquí hauríem de repensar les coses bé, però tots junts, aquesta seria la veritable "Democràcia Educativa". Els nens i els joves són aigua fresca, que té molt a dir, perquè en definitiva són ells els que reben "La nostra educació" no la que "Ells necessiten" D'aquesta manera sorgiria alguna cosa nova i innovadora que podria aportar noves eines d'aprenentatge, i de comprensió sobre el nen i els joves.
NOVES FORMES D'APRENENTATGE PER AL PROFESSORAT ... Jo tinc dos fills, i he patit, si ... patit el mètode pedagògic tradicional, on els nens són només "Caps" i on l'aspecte emocional i de relació grupal no es simplement secundari, sinó que està absent. Ja he vist que compteu amb això, però m'agradaria recalcar amb més profunditat.
Crec interessant en l'aspecte de formació del professorat, (i parlo com a mare), educació en psicologia o educació social, en resolució de conflictes, d'altra banda la possibilitat d'obrir-se a diferents mètodes pedagògics de les diferents escoles, http: // www .educacionprohibida.com / investigació / pedagogies-i-mètodes /
Montesori, Waldorf, Home Schooling, Ped sistèmica, Edu popular, Educació lliure, Activa, Escola democràtica etc ... La formació debe estar oberta, no només a l'acadèmica ja establerta, sino d'altres ja que és molt important per obrir la ment, i revisar el que s'ha après.
També la qualitat com a persones és molt important. Professors realment amb vocació, amb paciència, amb empatia, amb caràcter i centrament, ... .la formació del professorat com "Persones" per a mi és vital, ja que el professorat treballa, no solament amb persones, sinó encara mes important! que treballa amb infants i joves!.

INFORMACIÓ INTERESSANT EN WEB:
 Per poder publicar informació educativa al facebook, vaig llegir que s'havia d'enviar per correu intern al propi facebook ?, o es pot directament ?. M'agradaria que em aclararais això, doncs m'agradaria aportar informació interessant.

AI

Ana Isabel Mon 2 Mar 2015 8:23PM

FINAL: Perdonar per l'extensió de la meva aportació, espero en altres converses estar al dia, i anar contestant i aportant poc a poc.

MD

Marta Domènech Mon 2 Mar 2015 8:46PM

Bona nit Anna. Pots enviar-ho a través de missatgeria de la mateixa pàgina del facebook.
I si vols et deixo el meu correu per si t'és més practic.
mdomenechgr@gmail.com

Gràcies.

VP

vicent pruñonosa Mon 2 Mar 2015 10:18PM

Ana Isabel, estic totalment d'acord amb què l'educació ha d'estar centrada amb l'alumne i penso que, en el nostre manifest, que haurà de desenvolupar-se posteriorment queda recollit aquest esperit a l'apartat que diu:
"-s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges). "
Potser l'intent de fer-ho de manera molt resumida per no allargar massa el text pot semblar massa tècnic, però crec que va en la mateixa línia.
D'altra banda sobre el tema de l'obligatorietat, crec , per l'experiència de debats anteriors, que és millor no entrar ara al tema perquè és un tema amb molta divisió d'opinions i que podria dificultar el consens.
Us proposo que l'anotem per debatre-ho posteriorment.

VP

vicent pruñonosa Mon 2 Mar 2015 10:29PM

Respecte al darrer punt proposat per Montse:

 • Gratuïtat progressiva de tots els nivells del sistema educatiu (obligatori o no) i un acompanyament del procés d'un sistema de beques que garanteixin l'equitat.

crec que es complementari del primer punt:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables.

en el sentit que explica no tant l'objectiu final sinó també els passos intermedis.

Podria quedar així, si esteu d'acord:

-La defensa d’una educació pública finançada integrament i adequadament des dels pressupostos de les institucions públiques que en són responsables. Per mentre s'assoleix de manera progressiva aquest objectiu s'ha de establir un sistema de beques que garanteixi veritablement l'equitat.

M

Montse Tue 3 Mar 2015 2:45PM

D'acord Vicent amb l'esmena

VP

vicent pruñonosa Tue 3 Mar 2015 4:04PM

D'acord Montse, aleshores si ningú diu res més queda debatut aquí el document que es presentarà a la propera assemblea presencial. Si no teniu inconvenient, posaria l'apartat relatiu a la FP al costat del de metodologia,per no situar-la en darrera posició i perquè al demanar un sistema complet i versàtil es recull també l'expressat per Anna i Montse en relació a la necessitat de donar sortida als alumnes amb inquietuds més pràctiques.

Situo a l'encapçalament el document tal com ha quedat.
Gràcies per la participació.
Ànims i endavant!

M

Montse Tue 3 Mar 2015 9:23PM

Gràcies a tu

AI

Ana Isabel Wed 4 Mar 2015 9:20AM

Gracias Marta, me guardo tu correo mejor, no soy una aficcionada al facebook y no se muy bien como va.
Te lo mandaré pues a tu correo.

Gracias por tu atención.

2015-03-02 21:46 GMT+01:00 Marta (Loomio) :

Bona nit Anna. Pots enviar-ho a través de missatgeria de la mateixa pàgina del facebook.

I si vols et deixo el meu correu per si t'és més practic.

mdomenechgr@gmail.com ( mdomenechgr@gmail.com )

Gràcies.

Reply to this email directly or view it on www.loomio.org ( http://www.loomio.org/d/8AUtVBoz/manifest-constitutiu-del-cercle-d-educacio-de-catalunya?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-540151 ).

Unfollow ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72789/D6Vz_R75p_xZxwenUWAx ) to stop emails about this discussion.

Change your email preferences ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=D6Vz_R75p_xZxwenUWAx&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) to unsubscribe from these emails.

AI

Ana Isabel Wed 4 Mar 2015 9:26AM

Comprenc que el manifest ha de ser tècnic, en el sentit més pràctic per a tots, però ja veig segons tu m'expliques, que aquest esperit ja el teniu, m'alegro profundament per això. Entorn a l' obligatorietat, em sembla bé que ho anoteu per a un debat posterior.

Gràcies Vicent

2015-03-02 23:23 GMT+01:00 vicent (Loomio) :

Ana Isabel, estic totalment d'acord amb què l'educació ha d'estar centrada amb l'alumne i penso que, en el nostre manifest, que haurà de desenvolupar-se posteriorment queda recollit aquest esperit a l'apartat que diu:

“-s’han de contemplar eines metodològiques capaces de promoure el pensament crític, el creatiu, l’educació emocional, la solidaritat, l’equitat, valors democràtics i que atenguin la diversitat de l’aula, les diferents formes d’accés al coneixement des de la perspectiva de les intel•ligències múltiples (aprenentatge per projectes i personalització dels aprenentatges). ”

Potser l'intent de fer-ho de manera molt resumida per no allargar massa el text pot semblar massa tècnic, però crec que va en la mateixa línia.

D'altra banda sobre el tema de l'obligatorietat, crec , per l'experiència de debats anteriors, que és millor no entrar ara al tema perquè és un tema amb molta divisió d'opinions i que podria dificultar el consens.

Us proposo que l'anotem per debatre-ho posteriorment.

Reply to this email directly or view it on www.loomio.org ( http://www.loomio.org/d/8AUtVBoz/manifest-constitutiu-del-cercle-d-educacio-de-catalunya?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-540327 ).

Unfollow ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72789/D6Vz_R75p_xZxwenUWAx ) to stop emails about this discussion.

Change your email preferences ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=D6Vz_R75p_xZxwenUWAx&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) to unsubscribe from these emails.

MD

Marta Domènech Thu 5 Mar 2015 6:51AM

Felicitats per la feina feta!

MD

Marta Domènech Mon 9 Mar 2015 10:11AM

BON DIA!
Quin pas més s'ha de fer?
Tenim el manifest i ara què cal fer més?
Una reunió presencial per tal de debatre'l?
Bé ja direu!
Gràcies!

VP

vicent pruñonosa Mon 9 Mar 2015 6:29PM

Hola Marta, El manifest ha de continuar amb un document organizatiu que se està discutint a la intranet per tal de fer una proposta amb les dues parts a l'assemblea presencial de Cubelles del dia 28 de març, que ja s'està començant a preparar.

MD

Marta Domènech Tue 10 Mar 2015 11:13AM

Vicent, perdona, però quina Intranet en parles?
Vaig peix en el tema... :(
Gràcies!

VP

vicent pruñonosa Tue 10 Mar 2015 2:42PM

http://www.podemcatalunya.cat

S'ha de demanar accés a Òscar a :

ofonseca@podemcatalunya.cat

M

Montse Tue 10 Mar 2015 6:06PM

Jo he vist documents penjats en la intranet.. però quina és la proposta concreta?
Com iniciem el document organitzatiu?
- Fem un altre discussió i comencem a proposar apartats?
Havia pensat que potser mirant els documents... que hi ha apartats molt semblants i d'altres amb diferents propostes. Es podrien anar discutin per grups, què us sembla?
- O bé, fem una proposta concreta com amb el manifest? (creant una altra discussió)
- o teniu alguna altra idea?

VP

vicent pruñonosa Thu 12 Mar 2015 5:31PM

Hola Montse,
M'havia semblat que tractant-se d'un document organizatiu de caire més intern, era millor debatre-ho a la intranet. Crec que algú s'hauria d'animar a posar a la wiki un punt de partida "inspirat" en els diversos documents i, a partir d'això, anar fent modificacions dinàmicament. Podem anar concretant demà, si et sembla.

M

Montse Thu 12 Mar 2015 11:28PM

Ok. Em sembla una bona opció per poder fer canvis en el moment.

MD

Marta Domènech Mon 16 Mar 2015 6:28AM

Bon dia a tothom! He vist a la intranet que la propera assemblea presencial serà el dissabte 28 de març a Cubelles. Si la proposta de reunió es manté, seria bo començar a fer divulgació. Penseu que només ens queden 12 dies i com més aviat fem l'anunci millor que millor perquè d'aquesta manera es poden organitzar millor les nostres i les restants agendes. Gràcies. Ja direu!
Que tingueu una molt bona setmana. Comencem amb pluja però, benvinguda!