Loomio
Thu 15 Feb 2018 12:32PM

Antal gäster på Kidtopia i Mars

KL Konrad Leffler Public Seen by 312

Förra gången var vi runt 150-200 deltagare på Kidtopia. Vi kunde alla konstatera att det var för många gäster. Det blev rörigt, stökigt och en känsla av att några arrangerade ett event för ett antal åskådare. Några av oss har i en chattgrupp pratat om antalet deltagare som är rimligt nästa gång. Här fortsätter samtalet och beslut.

KL

Poll Created Thu 15 Feb 2018 12:34PM

Sätt antalet deltagare till 50 inför nästa Kidtopia Closed Sun 18 Feb 2018 12:01PM

Förslaget innebär att antalet deltagare som får vara med på Kidtopia 10 mars är som mest 50, barn och vuxna inräknade.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 1 KL
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 1 HL

1 of 2 people have participated (50%)

KL

Konrad Leffler
Agree
Thu 15 Feb 2018 12:35PM

Jag tror att det finns många som vill komma och vill därför hålla eventet ganska öppet. Samtidigt så är det viktigt att vi kan etablera en samskapande kultur innan vi växer för snabbt. 50 personer tror jag är tillräckligt få för att lära känna.

HL

Hampus Lindblad Wed 21 Feb 2018 9:58AM

Har du bjudit in de övriga Kidtopiaskaparna hit? @konradleffler

KL

Konrad Leffler Thu 22 Feb 2018 9:37AM

Jajamen. Bara en som hittat in än så länge. Inför planeringen av nästa tillfälle har vi gjort rätt mycket förändringar för att kunna få till en fungerande samskapandekultur. Jag tror det kan vara läge att pusha loomio lite hårdare efter att nästa event är hållet.