Loomio
Thu 28 Aug 2014 10:00AM

presupost de PARAMENT (menaje)

DU [deactivated account] Public Seen by 26

hola aqui envio el presupost del parament a la tenda asiatica;
300 plats............................18,00 €
300 gots.............................07,20 €
120 forquilles.....................03,00 €
120 ganivets......................03,60 €
400 tovallons.....................08,10 €

TOTAL.............................. 39,90 €

cubells grans a 07,25 unitat

DU

[deactivated account] Thu 28 Aug 2014 10:01AM

la fruita i ençiams o posaré demá

GB

Gerard Bargalló Thu 28 Aug 2014 11:31AM

Gabriel, aquesta partida amb preus de Mercadona surt algo més econòmic, per ser exactes 35,90€. Pero bona feina. Seguim així.