Loomio
Thu 7 Nov 2019 3:23PM

Reader's letter Knack

LM Lander Meeusen Public Seen by 31

Ik wil een lezersbrief naar Knack sturen, maar misschien willen jullie mee ondertekenen?

Dit moet redelijk snel dus ik stel het volgende voor:
-Gaan jullie akkoord met deze tekst? Kleine wijzigingen kunnen, maar ik wil het niet te lang maken.
-Ik wil het dit weekend versturen met de namen van wie mee wil ondertekenen + de goedkeuring van verschillende groepen (Burgerlijst, Pro, Piraten, van Agora ken ik niemand, ...).

Voorlopige tekst:
"Beste,

Ik wens te reageren op uw artikel Socioloog Luc Huyse: 'Wat kunnen partijen nog betekenen in de wereld van vandaag?'.

Het instituut van de partij staat niet in onze grondwet en leeft dus enkel voort dankzij de zelfbediening van onze volksvertegenwoordigers. De inefficiëntie van het particratische systeem staat een gedragen dialoog over ideeën in de weg. Het klopt echter niet dat "wij in Vlaanderen het nog niet zien". Veel burgers houden met hun proteststem het systeem in stand, maar een groeiende groep initiatieven (Piratenpartij, Burgerlijst, Pro, Agora, ...) en hun lijsten pleiten exact voor deze hervorming.

Vriendelijke groeten,
..."


TRADUCTION DEEPL:


J'aimerais envoyer une lettre de lecteur à Knack, mais peut-être aimeriez-vous vous joindre à moi pour signer ? Cela doit être fait assez rapidement, alors je suggère ce qui suit :
- Êtes-vous d'accord avec ce texte ? De petits changements sont possibles, mais je ne veux pas que ce soit trop long.
- Je veux l'envoyer ce week-end avec les noms de ceux qui veulent le signer et l'approbation de differents groupes (Burgerlijst, Pro, Pirates, ..., d'Agora je ne connais personne).

Texte préliminaire :
"Meilleur,

Je voudrais répondre à votre article Sociologue Luc Huyse : " Que peuvent encore faire les partis dans le monde d'aujourd'hui ?

L'institut du parti n'est pas dans notre constitution et ne survit donc que grâce au libre-service de nos représentants du peuple. L'inefficacité du système privé fait obstacle à un dialogue soutenu sur les idées. Cependant, il n'est pas vrai que "nous, en Flandre, nous ne le voyons pas encore". Beaucoup de citoyens maintiennent le système avec leur vote de protestation, mais un nombre croissant d'initiatives (Parti Pirate, Liste des Citoyens, Pro, Agora, ...) et leurs listes plaident précisément pour cette réforme.

Bien cordialement,
..."

JVO

Jan Van Opstal Fri 8 Nov 2019 9:37AM

prima ik onderteken die text

B

bobrappe Fri 8 Nov 2019 11:35AM

Je ne comprends pas le néerlandais. Je n'ai pas pu lire l'article en question. Je ne connais pas vraiment la situation en Flandre.
Mais je suis d'accord pour contresigner votre réponse parce que je vous fais confiance et parce que pour moi ce qui est exprimé dans la traduction en français représente une tendance générale en Europe et même ailleurs dans le monde

I

Ilja Sat 9 Nov 2019 10:45PM

Het artikel kan ik niet lezen, maar wat in de voorlopige tekst staat lijkt mij wel correct en ik vertrouw je er wel op dat de tekst ook een relevant antwoord is op het betreffende artikel. Indien nog niet te laat mag je mij er ook wel bij zetten.

LM

Lander Meeusen Sun 10 Nov 2019 11:35AM

Met een (gratis) account kan je elke maand 3 artikels lezen geloof ik. Hier in PDF (als het lukt om up te loaden).