Loomio
Wed 22 Nov 2017 12:15PM

Difusión

RF Roberto FC Public Seen by 346

Mellorar a difusión das actividades desenvolvidas.

 Aumentar a difusión das actividades culturais, de ocio e tempo libre que se están levando a cabo con éxito na actualidade.

 Estudar a viabilidade de achegar información das iniciativas
municipais en versións amigables para a infancia e a adolescencia.

 Potenciar o achegamento dos rapaces e rapazas á Casa da mocidade (Espazo Lusquiños).

 Favorecer a utilización dos centros cívicos como espazos de encontro para o desenvolvemento de actividades para a infancia e adolescencia