Loomio

Hvad gør vi med ansøgninger om donationer?

DU Nina Agerskov Public Seen by 291

Hej med jer.

Her kommer tråden, jeg lovede at lægge op. Mit oplæg til debatten lyder:

Jeg synes det ville være rart med en praksis for hvad vi gør når vi får ansøgninger om donationer, så vi ikke skal starte helt forfra hver gang. Også fordi jeg tror vi har ret forskellige baggrunde hvad angår donationer. Jeg foreslår en praksis, som blot er et diskussionsoplæg:

1) Vi giver kun donationer til konkrete projekter/arrangementer. Dvs. ikke til organisationers daglige drift.

2) Dermed giver vi også kun underskudsgaranti - altså for at sikre at beløbet går til det konkrete projekt/arrangement og ikke til daglig drift/overskud på budgettet.

3) Det kræver, at vi skal se et regnskab for det konkrete arrangement/projekt før vi kan støtte det økonomisk. Regnskabet kan sagtens være ret simpelt.

4) Arrangementet/projektet OG organisationen/gruppen som står bag, skal have et formål som ligger i tråd med KBHFF's værdier og formål. Dvs. hvis fx Nestlé laver et grønt byhave-projekt i København, så kan det godt være at projektet er nice, men vi kan ikke støtte (og gider ikke lægge navn til) en organisation, som generelt modarbejder bæredygtig produktion.

5) Vi giver max. XXXX kr. pr. ansøgning/donation.
- Her ku' det være fedt med en bogholdervurdering, Jonas: Hvad vil du sige ku' være et godt standardbeløb?

6) Hvis vi kan se andre muligheder for støtte, foreslår vi dem (men giver evt. også selv noget).

7) Hver gang vi støtter noget bør vi kigge i kassen - er der midler til det / hvor mange har vi brugt på donationer i år?
- Jonas: Hvor mange penge er der budgetteret med til donationer, hvis der er det?

8 ) Vi prioriterer interne ansøgninger fra grupper eller initiativer i KBHFF-regi højere end ansøgninger udefra. Men de skal stadig leve op til de andre punkter her på listen.

Motivation for forslaget generelt:
De penge vi har i KBHFF er medlemmernes. Derfor er det vigtigt at vi bruger dem i medlemmernes ånd. Vi vil gerne støtte fede projekter, men når de kan stå selv er det bedre at vi bruger vores penge på andre fede projekter. Desuden er vores overskud ikke blændende, så det er vigtigt at vi prioriterer hvad vi bruger vores penge på.

AJ

Anders Jensen Wed 25 May 2016 8:15AM

God ide Nina. Jeg synes at det lyder fornuftigt altsammen. Og hvis vi nu støttede Det Fælles Bedste, som er et årligt arrangement, og det viste sig at give overskud, så kunne vi jo godt lade dem beholde pengene til brug for næste års arrangement.

JP

John Plate Wed 25 May 2016 10:22AM

Jeg kan kun bakke op, hvad Nina har skrevet. Det gør det også muligt for ansøgere at kende forholdene på forhånd.

MS

Maja Steensberg Wed 25 May 2016 7:33PM

Jeg bakker også op. Jeg syntes det giver rigtig god mening at støtte Det fælles bedste, nu hvor vi var medarrangører. Generelt set syntes jeg dog at vi skal fokusere på udvikling af egen organisation frem for at bruge overskud til donationer.

AJ

Anders Jensen Thu 26 May 2016 7:45AM

Enig. Så vidt jeg husker har vi heller ikke doneret noget i løbet af det sidste år

SM

Shurjeel Mulkana Thu 26 May 2016 8:23AM

Jeg er også enig med Maja