Loomio
Wed 25 Jul 2018 12:13AM

Track 3: Programari lliure dins les Institucions Part 2

F flossbcn Public Seen by 251

Debat barreres a la implantació
Administració cara endins
Perquè?
Buscar les barreres i dificultats () d’implantar projectes basats en programari lliure a l’administració.
- (
) Formals, informals, legals, econòmiques, socials, tècniques/tecnològiques

Com?
Debat amb project managers d’implantació de projectes basats en programari lliure a l'administració (preferentment amb responsables tècnics que ja no siguin en projectes o a l’administració per tal que d’evitar l’”autocensura”.
Moderat per un periodista “que punxi”.
RESULTAT (8 Vots)
Mapeig de barreres
Descobrir les dificultats i barreres reals a la implantació
Trobar solucions per combatre-ho
Canvis

F

flossbcn Sun 12 Aug 2018 10:10AM

We are looking for Speakers, What you think of the list Below:
Jordi Preyo Busquets (el Pais) interview Marcos Battle (?)