Loomio
Mon 4 Aug 2014 2:20PM

Organización interna do círculo Ponteareas

CP comunicacion podemos Public Seen by 20

Esta discusión e para complementar a que estamos levando a cabo nas asembleas.

No subgrupo de documentación se está a confeccionar un documento co que se debate nas asembleas: https://www.loomio.org/d/IBbuOLcS/documento-organizacion-interna-podemos-ponteareas

CP

comunicacion podemos Mon 4 Aug 2014 2:23PM

Antes de nada, engadir algúns documentos que poden sernos útiles: