Loomio
Thu 26 Feb 2015 3:30PM

Valg af sprog i FoodNet projektet

TLP Thomas Lykkeberg Persson Public Seen by 124

Ang valg af sprog i projektet har jeg flg holdning:

1) På møder skal der tales dansk, hvis alle tilstedeværende taler dansk.
2) "Der programmeres på engelsk". Det betyder at der i al kode m.m. benyttes engelske gloser. Al system dokumentation skrives på engelsk. FF'ernes beskrivelser af processer skal enten være på dansk eller på engelsk.
3) Umiddelbart vil jeg sige, at brugergrænsefladen skal være på dansk - og - hvis det framework, man beslutter sig for nemt/billigt tilbyder dette - skal systemet være forberedt til understøttelse af andre sprog. Jeg vil umiddelbart være ked af, hvis vi bygger et system, der er hardcodet til engelsk på brugergrænsefladen.

De nævnte synspunkter fordre at man, med fordel, laver en eng/dansk terminologiliste

MTJ

Mads T.S. Jespersen Fri 27 Feb 2015 11:13AM

1) Der skal selvfølgelig snakkes dansk, hvis vi alle er danskere.
2) Ja til kodning på engelsk. Hvis der er brug for, at vores funktionsønsker/backloggen skal oversættes til engelsk vil jeg gerne være med til det.
3) Jeg mener helt klart at brugergrænsefladen skal være på dansk. Tænker dog at det umiddelbart ikke vil det store problem at lave den på engelsk på samme tid, og have en åbning for at andre sprog kan komme til senere.

AL

Andreas Lloyd Wed 4 Mar 2015 11:04AM

Jeg er helt enig i Thomas' oplæg, og jeg har kommunikeret disse ønsker videre til SQ. Lad mig høre, hvis der er indvendinger mod dette!