Loomio
Fri 26 Sep 2014 11:56AM

¿Adhesion de Podem Cerdanyola a la ILP?

S Silvia Public Seen by 73

http://ilpeducacio.cat/entitats-adherides

La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha complert amb els seus propis compromisos. La situació de desigualtat entre els centres de titularitat pública i els centres privats concertats fa que hagi augmentat de manera perillosa la discriminació educativa i la segregació per condicions socioeconòmiques de l’alumnat.

Una situació socialment regressiva i pedagògicament negativa, ja que, tal com assenyalen els experts, els sistemes segregadors donen pitjors resultats. Segons tots els estudis, l’Estat espanyol i Catalunya en concret estan al capdavant de la privatització de l’ensenyament, i és el segon país, després de Bèlgica, que té menys alumnes a les aules públiques i on el capital privat en el sistema educatiu augmenta més significativament.

Amb el desplegament de la LEC, de manera subtil s’ha anat apartant famílies, professorat i alumnat de qualsevol capacitat de decisió en els centres educatius, s’ha anat abandonant el debat pedagògic per concentrar-se en la superació de proves d’avaluació externes, s’han anat destinant fons públics cap a negocis educatius privats, s’ha permès la creixent segregació social i sexual de l’alumnat, s’ha induït la precarització de la professió docent, s’ha anat posant el sistema al servei d’interessos empresarials o supeditat a corrents ideològics i finalment, en un context de crisi econòmica, s’han propiciat i protagonitzat polítiques de reducció de despeses que han perjudicat greument la salut interna del nostre sistema educatiu públic i que estan posant en perill la seva viabilitat futura.

És per tot això que, en les circumstàncies excepcionals que viu Catalunya, hem de situar com a part del debat nacional, la necessitat d'una escola pública de qualitat i per a tothom, que reculli l'ideal pedagògic de l'escola catalana, com a primer servei públic constructor de ciutadania i que treballa per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Això és, una ciutadania democràtica, lliure, igualitària i solidària. I, d’acord amb aquesta intenció, i conforme l’art. 131 de l’Estatut, cal dotar-nos d’una llei amb capacitat de generar un conjunt normatiu estable, que afavoreixi la majoria de la ciutadania, consensuada per la comunitat educativa i amb la declarada voluntat de servei per a les noves generacions. Una llei que posi l'educació pública (de titularitat i gestió pública) al centre d'un projecte alliberador i de justícia social per a Catalunya.

DU

Marck Collado Fri 26 Sep 2014 1:11PM

NO, LEC = LOGSE - català

SM

Sergi Méndez Fri 26 Sep 2014 1:21PM

Jo no veig cap inconvenient en adherir-nos. No acabo d'entendre el teu raonament Marck.

DU

Marck Collado Fri 26 Sep 2014 1:23PM

Be, volia dir que la LOGSE i la LEC son molt semblants, nomes es diferencien en el fet que la LOGSE elimina el català de l'ensenyament.

RJ

roberto juárez Fri 26 Sep 2014 2:14PM

jo me afegeixo, escola publica laica i de qualitat, forma ciutadans i citadanes, i no nomes capital humà

LL

Leo Lamich Fri 26 Sep 2014 2:35PM

Crec que primer de tot l'hauríem de tractar i socialitzar entre la gent del Cercle, i després al carrer.

S

Poll Created Mon 29 Sep 2014 6:51AM

¿Estas a favor de la adhesión? Closed Thu 2 Oct 2014 6:08AM

Outcome
by Silvia Wed 26 Apr 2017 9:46AM

Esta propuesta esta pendiente de resultado. Se debe llevar a asamblea presencial para concluir.

Esta es una votación por internet. Tu votación será contabilizada junto a las votaciones que se hagan el la asamblea presencial.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 63.6% 7 S DU G SM LL RJ RM
Abstain 9.1% 1 FP
Disagree 9.1% 1 DU
Block 18.2% 2 DU DU
Undecided 0% 18 MMR G MB LM YCC GAA JM JPM SM A EDM FJI MK M CC JSD R DRR

11 of 29 people have participated (37%)

S

Silvia
Agree
Mon 29 Sep 2014 6:58AM

Si, es importante luchar por una escuela publica y más cuando en Cerdanyola el Ramon Fuster ha solicitado ampliación de plazas sin contratar mas profesorado y en las publicas van cerrando lineas.

LL

Leo Lamich
Agree
Mon 29 Sep 2014 7:57AM

Educación pública, laica y de calidad.

FP

fjavier perez
Abstain
Tue 30 Sep 2014 12:17PM

interesante el debate

DU

Deleted User Mon 29 Sep 2014 8:53PM

Voldria fer dos comentaris al respecte:
1- Tots estem d'acord que l'actual llei educativa és terrible i que necessitem una nova. Però hi hà més d'una proposta de nova llei i abans d'adherir-nos a una concreta, hauriem d'estudiar les diferents propostes.
2- L'article 1 (i la pàgina en general) parla ben clar "d'educació en català" a seques, i a més, "S’han d'estudiar mesures d’incentivació per afavorir el seu ús social en les relacions humanes als centres. Cal que la llengua catalana sigui un element cohesionador de les diferents realitats lingüístiques i culturals presents a les escoles." No puc estar d'acord amb una proposta que, subtilment, proposa eliminar l'espanyol de l'àmbit educatiu. Hem de ser consecuents amb la realitat catalana, i això comporta reconèixer que hem de buscar un equil·libri entre les dues llengües oficials.

Load More