Loomio
Tue 17 Feb 2015 8:36AM

Acta 7 Febrer 2015

VP vicent pruñonosa Public Seen by 9

2ª. ASSEMBLEA PRESENCIAL PODEMOS EDUCACIÓ CATALUNYA

CONVOCATÒRIA

Data: 7 de febrer de 2015
Hora: 11:00
Lloc: ATENEU POPULAR CORNELLÀ. C/Jacinto Guerrero 8. Cornellà de Llobregat
Ordre del dia:

 1. Presentació. El lema de la trobada: NO SENSE NOSALTRES
 2. Què pot aportar Podem Educació Catalunya en el context actual? Valoració del que s’ha fet fins ara.
 3. Com i amb quines estructures impulsar Podem Educació Catalunya
 4. Descripció d’un cercle. Necessitats dels cercles locals d’educació
 5. Eines informàtiques utilitzades i bases de dades: objectius i gestió.
 6. Com podem elaborar una llista de temes d’interès per organitzar esdeveniments específics
 7. Consensuar formes de comunicació internes
 8. Torn obert de paraules

ACTA

Assistents:
Juan Carlos CC Gavá
Camil C Eixample - Educació
David C El Prat
Diego C Cornellà
Montse CC Cornellà
Ana Isabel C Girona - Educació
Alberto C Medi ambient
Marta C Girona
Yolanda C Vic
Maite C Osona - Vic
José Luis C Vilanova i la G
Mercedes C Sant Andreu de la Barca
Marta C Sant Andreu de la Barca
Jordi C Sant Andreu de la Barca
Aurora C Sant Joan Despí
Dani C Sant Joan Despí
Miquel C Mataró
Najim C Girona
Gemma C Girona
Sònia C Sabadell
Clara C Sabadell
Pilar C El Prat
Laura C Sant Esteve Sesrovires
Bárbara C El Vendrell
Lídia C Sabadell
Victòria C Viladecans
José Luis C Barcelona
Montse C El Prat
Yolanda C Reus
Joaquin C Reus
Concepción C Rubí
Rafael C Rubí
Joan C Educació
José Manuel C L'Hospitalet
Montse C L'Hospitalet
Alícia

José Antonio C Sant Joan Despí
Tània C Sant Joan Despí
Samuel C Cornellà
Vicens C Ulldecona

Desenvolupament de l’assemblea:

La reunió comença a les 11:15.

 1. Presentació. El lema de la trobada: NO SENSE NOSALTRES
  Montse (Cornellà) explica l’objectiu de la trobada que és l’anàlisi de la situació actual i propostes de dinamització del cercle Podem Educació Catalunya des de la col•laboració i el recolzament mutu.
  També explica perquè s’ha escollit el lema: NO SENSE NOSALTRES.

 2. Què pot aportar Podem Educació Catalunya en el context actual? Valoració del que s’ha fet fins ara.

Vicens explica com es va iniciar el cercle i com es va fer una primera reunió fa 9 mesos. Eren uns moments que tot anava molt ràpid. Ara, considera que cal una velocitat menys intensa però constant.
Comenta la dificultat en arribar als nivells òptims de concreció en els debats, ja que de vegades són massa generalistes i d’altres, massa concrets.
Explica que es van crear 3 subgrups de treball: ètica, metodologia i organització. El resum de les conclusions del subgrup d’ètica és que el context principal en el que s’ha de moure l’educació és: la igualtat d’oportunitats, l’educació crítica, creativa i col•lectiva.
Remarca la necessitat d’enfocar l'educació cap a que els alumnes siguin capaços de desenvolupar una intel•ligència col•lectiva, oberta i compromesa i no ser només ma d'obra.
S’obre el torn de paraules. Hi intervenen Ana Isabel, Maite, Joaquin, Rafa i José Luis. Les intervencions se centren en els aspectes següents:
• La necessitat d’educar les persones en els àmbits afectius, manuals, viure com a persona i intel•lectual.
• Es comenta que la intel•ligència té fins a 13 nivells i que les escoles han de treballar amb aquesta intel•ligència múltiple per ensenyar a ser una persona completa.
• Sobre la igualtat d’oportunitats, es conclou que no s’ha aconseguit
• Cal definir estratègies també per a aquells alumnes que tenen un rendiment escolar elevat.
• Es formula la pregunta, què vol dir capacitat crítica.
• Cal cercar la participació de tots els col•lectius de la comunitat educativa.
• Es planteja la necessitat de millorar la qualitat docent.
• Es comenta la necessitat de redistribuir adequadament les competències, donant-ne algunes més als municipis.

 1. Com i amb quines estructures impulsar Podem Educació Catalunya Camil exposa la necessitat de tornar a posar en marxa el cercle Podem Educació Catalunya (PEC). Per a això, diu entendre que els objectius que hauria d’assolir són: a) Vehicular participació ciutadana en l’educació b) Crear opinió sobre temes d’educació c) Formular propostes d’educació (i elements per al programa) de Podem-Catalunya

Fa una proposta de com impulsar PEC, com a base per al debat. Proposa

a) Incrementant la participació a PEC
b) Augmentar la seva visibilitat a les xarxes i mitjans
c) Crear debats rics i productius
d) Coordinar les inquietuds i donar suport al cercles locals, de Catalunya i estatals
e) Participar en el cercle Podemos Educación estatal
f) Dotar PEC d’una estructura provisional (durant el procés constituent)
g) Validar PEC com a cercle

Com a proposta d’estructura provisional fins la validació del cercle, proposa el següent procediment:

a) Funcionament amb estructura provisional
(1) Comissió redacció manifest.
(2) Comissió de organització i comunicació.
(3) Comissió de coordinació.
(4) Comissió de continguts
No es preveu, de moment, el nomenament de portaveus, ni la constitució de les comissions de finances ni la d’extensió
b) Redacció participatiu del manifest i document d’organització
c) Assemblea d’aprovació del manifest i document d’organització
d) Validació davant “la Comisión de Garantías Democráticas”, “la Secretaría de Organización” i l’”Área de Extensión y Círculos”
e) Fi del procés de validació de PEC
S’obre el torn de paraules. Hi intervenen Joaquín, Pilar, Juan Carlos, Laura, José Luis (Vilanova), Miquel, Joan, Sònia, Victòria, Vicens, José Manuel, Maite i Rafa. Les intervencions se centren en els aspectes següents:
• La necessitat d’incloure l’educació ocupacional dins l’Educació
• Cal donar a la FP el valor i la importància que té. La universitat no garanteix una inserció adequada al món laboral. S’arriba a la conclusió que no s’ha de mesurar el valor de l’educació segons al nivell dels estudis ni al de la inserció laboral, sinó pel propi fet formatiu.
• Com aconseguir dades de funcionament del municipi a nivell d’educació. Es proposa anar al CEM, però algunes intervencions posen de manifest la dificultat d’aconseguir dades d’aquesta manera. Es proposen alternatives com ara fer taules rodones amb representants dels diferents sectors de la comunitat educativa. Segons alguns assistents, no tots els sectors participen. Es deixa constància que les enquestes als centre tampoc són la solució. El fet de presentar-se com Podemos pot generar recel en els centres. Cal deixar clar que anem a ajudar.
• Es proposa convidar els sindicats a un debat amb ocasió de la propera celebració d’eleccions entre el personal docent. Algunes persones np veuen clar la presència dels sindicats en aquest nivell ja que considera que han d’intervenir fora de l’escola.
• Es valora el fet que l’escola, com a reflex de la societat només canviarà si canvia la societat.
• Sobre les propostes a realitzar des dels cercles, es fa esment a la necessitat de la figura dels experts que les han de contextualitzar i fer-les viables.
• Es remarca l’esforç de han fet les escoles per mantenir en funcionament un sistema que ha patit moltes dificultats en els últims temps.
• Diverses intervencions assenyalen la rellevància de la metodologia en el canvi de paradigma de l’educació. La metodologia és una de les claus per a l’educació crítica. Es reconeix però que aquest és un debat que polaritza les posicions a favor i en contra.
• Es comenta que el poder a l’escola està patint un procés de concentració en la figura del director.
S’aprova per unanimitat la proposta de procés constituent i l’estructura transitòria.

4) Descripció d’un cercle. Necessitats dels cercles locals d’educació
Juan Carlos explica com han organitzat des de Gavà l’estratègia per accedir als centres per primera vegada per recollir informació sobre problemes, millores, necessitats, urgències, ratios reals...
Proposa:
• Presentar-se sempre com el grup d’educació dins del cercle Podemos de la població.
• En la mesura del possible, recomana que sempre hi hagi alguna persona del grup que procedeixi del món de l’educació per tal de poder entendre millor la problemàtica de centre i els temes que es tractin.
• Prender nota de tots els problemes i aportacions que ens facin (personal, d’estudiants, de materials, necessitats expressades des de fa temps, urgències...
• Posibilitat del centre de participar en futurs concursos de millora de PODEMOS.
• Tractar d’aportar quelcom de benefició per al centre, per exemple, llistat de NEE.
• Impulsar un esdeveniment en horari de tutoria de grups i tenir contacte amb els estudiants.
• Proposar de tenir una altra reunió amb el centre en 1 o 2 mesos. Això pot fer que siguin més receptius.
S’obre el torn de paraules. Hi intervenen Laura, Victòria, Miquel, Montse (L’Hospitalet), Sònia, José Luis (Vilanova), Aurora i José Manuel. Les intervencions se centren en els aspectes següents:
• Cal anar amb cura. Una excessiva intervenció de Podemos pot ser aprofitat per les AAPP competents per deixar de fer el que li pertoca en els centres.
• Un dels problemes més urgents és el dels barracons. Cal insistir davant de les AAPP. Justament es comenta que caldria aconseguir participació d’altres municipis en les accions reivindicatives locals, perquè tinguin més força.
• Cal que a les assemblees participen pares i alumnes.

5) Eines informàtiques utilitzades i bases de dades: objectius i gestió.
6) Com podem elaborar una llista de temes d’interès per organitzar esdeveniments específics
7) Consensuar formes de comunicació internes
Oscar proposa unificar els punts 5, 6 i 7. Explica les funcionalitats i la futura però propera possibilitat d’utilitzar el portal www.podemcatalunya.cat. En mostra vàries pantalles i opcions.

Es formulen vàries preguntes sobre:
• Quan serà plenament operatiu aquest software. No hi ha una resposta definitiva, però més d’hora que tard
• S’utilitzarà twitter com a plataforma per comunicació. De moment no hi ha expert.
5) Torn obert de paraules
S’acorda que es farà arribar informació de les comissions als presents a traves de la web o de facebook de Podem Educació Catalunya.

Sense cap altra intervenció, acaba la reunió a les 13:30

DP

David P. Wed 18 Feb 2015 11:33AM

Podem fer difusió de l’acta als nostres cercles?

VP

vicent pruñonosa Wed 18 Feb 2015 11:46AM

Em sembla que és clar que si, David . Si ningú diu res en contra crec que és el més adient!

DP

David P. Wed 18 Feb 2015 1:55PM

Molt bé, el passaré a format d'editor de text per poder-lo adjuntar com a arxiu. Gràcies , no volia fer res sense consultar abans . Una salutació .

MD

Marta Domènech Thu 19 Feb 2015 12:01PM

David, quan el tinguis me'l pasaràs el document que jo també el faré arribar al cercel de Girona i Palafolls.
Moltes gràcies.

DP

David P. Thu 19 Feb 2015 1:55PM

Claro! en cuanto lo tenga lo cuelgo aquí. Espero tenerlo esta noche.

MD

Marta Domènech Thu 19 Feb 2015 2:01PM

Gracias, David!

2015-02-19 14:56 GMT+01:00 David P. (Loomio) :

Claro! en cuanto lo tenga lo cuelgo aquí. Espero tenerlo esta noche..

Responder a este correo electrónico directamente o verlo en Loomio ( http://www.loomio.org/d/3HTuj2GF/acta-7-febrer-2015?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-516146 ).

Dejar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/72539/sbygPjsRU81y1tx75Why ) para detener correos electrónicos acerca de esta discusión.

Cambia tuspreferencias de correo electrónico ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=sbygPjsRU81y1tx75Why&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) para darse de baja de los correos electrónicos de Loomio.

DP

David P. Thu 19 Feb 2015 10:04PM

Us deixo l'acta (en PDF) de l'assemblea presencial del passat 7 febrer 2015 .
Ho he fet senzillet .
Fer-li un cop d'ull, si trobeu alguna cosa susceptible de canvi , no dubteu en comunicar-ho, gràcies.

MD

Marta Domènech Fri 20 Feb 2015 6:39AM

Moltes gràcies, David. :)

J

juanki1978 Fri 20 Feb 2015 2:47PM

Muy bien. Gracias a todos por el trabajo!!!
Un abrazo.