Loomio
Tue 19 Dec 2017 12:32PM

Actueel: Kinderen met handicap op reguliere scholen - Niet opnemen

MVD Maarten van der Pol Public Seen by 368

Kinderen met handicap op reguliere scholen

We moeten ervoor waken dat we mensen niet allemaal in eenzelfde pasvorm proberen te dwingen. De Wet Passend Onderwijs voorziet al in de mogelijkheid tot het volgen van regulier onderwijs, maar we moeten niet ontkennen dat er altijd behoefte zal zijn aan gespecialiseerd speciaal onderwijs. Daarom zijn wij tegen afdwingen van het volgen van regulier onderwijs.

G

Ger Sun 31 Dec 2017 5:08PM

toch zou ik een test met meer kinderen met een handicap op een reguliere school wel toejuichen, event. met voor zo'n klas dan een lager totaal aantal leerlingen.
Kinderen met een handicap worden nu vrij snel weggehaald bij kinderen zonder (gediagnosticeerde) handicap, zodat ze nooit goed leren om met elkaar om te gaan.