Loomio

Protocol 4: Van vaststellen kieslijst tot inleveren bij Kiesraad

R roc Public Seen by 152

1) Ledenraad/bestuur/? heeft de mogelijkheid de lijst te wijzigen als nieuwe informatie beschikbaar komt.
2) Kandidatenlijst en andere formulieren aanmaken in OSV.
3) Verantwoordelijken aanwijzen in alle kieskringen.
3) Formulieren ondersteuningsverklaring verspreiden naar verantwoordelijken.
5) Instemmingsformulieren versturen naar kandidaten.
6) Geld overmaken naar kiesraad.
7) Verzamelen handtekeningen.
8) Ingevulde ondersteuningsverklaringen, instemmingsverklaringen, betalingsbewijs en toestemming aanduiding verzamelen.
9) Inleveren alle lijsten bij kiesraad.