Loomio
Wed 15 Oct 2014 5:00PM

Financiamento

XD Xan Duro Public Seen by 42

Este é un dos elementos chave para o desenvolvemento de CA e urxe tratalo e organizalo.
Mesmo hai xente que xa adiantou cartos e débenselle reintegrar o antes posíbel.

Por descontado, debemos ter unha financiación de cristal.

Nunha primeira fase paralela ao noso estado embrionario, non vexo máis posibilidades de financiamento que pasar o pucho ao final das asembleas.
Para isto, a asemblea debe nomear 3 persoas voluntarias para levar a xestión dos mesmos. Pode ser un cargo rotatorio pero con prazos relativamente amplos ( 1 mes p.e). Esta recaudación debe contarse públicamente ao final de cada asemblea para que cada asistente vexa o que hai e evitemos suspicacias.

Unha vez comezada a nosa fase de presentación pola rúa e vaian aumentando as sinaturas podemos valorar elaborar un orzamento de posíbeis gastos ate o mes de maio e comezar unha campaña de crowdfunding.

Máis ideas?

XD

Xan Duro Wed 15 Oct 2014 6:56PM

M

MariadoMarLopes Wed 15 Oct 2014 8:33PM

Eu propoño crowdfounding e levar unha transparecia absoluta en que se vai utilizar os cartos do crowdfounding. Eu teño gardado diñeiro en casa da asemblea que se fixo na Praza 8 de Marzo hai 3 semanas.

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensagem original --------
De : "Xan Duro (Loomio)"

Data:15/10/2014 19:00 (GMT+01:00)
Para: [email protected]
Assunto: [Compostela Aberta - Comisión Interna] Financiamento

Xan Duro iniciou uma discussão em Compostela Aberta - Comisión Interna:

Financiamento ( http://www.loomio.org/d/15qgiD8T/financiamento?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_discussion )

Este é un dos elementos chave para o desenvolvemento de CA e urxe tratalo e organizalo.

Mesmo hai xente que xa adiantou cartos e débenselle reintegrar o antes posíbel.

Por descontado, debemos ter unha financiación de cristal.

Nunha primeira fase paralela ao noso estado embrionario, non vexo máis posibilidades de financiamento que pasar o pucho ao final das asembleas.

Para isto, a asemblea debe nomear 3 persoas voluntarias para levar a xestión dos mesmos. Pode ser un cargo rotatorio pero con prazos relativamente amplos ( 1 mes p.e). Esta recaudación debe contarse públicamente ao final de cada asemblea para que cada asistente
vexa o que hai e evitemos suspicacias.

Unha vez comezada a nosa fase de presentación pola rúa e vaian aumentando as sinaturas podemos valorar elaborar un orzamento de posíbeis gastos ate o mes de maio e comezar unha campaña de crowdfunding.

Máis ideas?

Responda a este e-mail diretamente ou veja-o no Loomio ( http://www.loomio.org/d/15qgiD8T/financiamento?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_discussion ).

Modifique suas preferências de e-mail ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=T69pR1HRC5SM3P9Q9EKH&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_discussion ) para cancelar subscrições de e-mails do Loomio.

M

MariadoMarLopes Mon 20 Oct 2014 10:37PM

Non sería interesante abrir xa un croudwfoundin...ou como se escriba? Porque parece ser que vamos ter gastos co tema de darnos a coñecer nas rúas coa folla de ruta tan boa que algunhas persoas están debatendo. Se cadra estaría ben levar esta proposta á proxima asemblea.

Non sei que opina @xanduro Eu vou levar a folla de financiamento que propuxeches no GoogleDocs mañá e poderiamos falar algo disto en interna