Loomio

Skal vi støtte op om underskriftsindsamlingen mod den nye frøbekendtgørelse?

AL Andreas Lloyd Public Seen by 121

Vi er blevet opfordret af en række organisationer (Praktisk Økologi, Omstilling Nu, mfl.) at støtte op om denne underskriftsindsamling:

http://www.skrivunder.net/gor_det_lovligt_igen_at_bytte_plantefro

Det er en underskriftsindsamling imod den nye frøbekendtgørelse, som stadfæster at det er forbudt for private at bytte frø. I andre europæiske lande, har de lavet flere spor, så de professionelle, store producenter har et spor, hvor et sæt regler, der gælder, og de private har et andet spor med andre regler. Men i Danmark er loven kun for de store frøproducenter, og det udelukker alle andre at dele og bytte frø på privat og hobby-niveau.

AL

Andreas Lloyd Mon 2 Feb 2015 3:40PM

Som jeg ser det, så står KBHFF for Økologi til alle – uanset om det er planter, grøntsager eller bare frø. Derfor mener jeg også, at vi skal støtte op om underskriftsindsamlingen og vise vores modstand mod en urimelig lovgivning, der rammer småproducenter og hobbyister. Som mindsker mangfoldighed og som gør det sværere at dyrke lokalt og økologisk.

AL

Poll Created Mon 2 Feb 2015 3:41PM

Vi støtter op! Closed Fri 20 Feb 2015 3:04PM

Outcome
by Andreas Lloyd Wed 26 Apr 2017 10:29AM

Synes tre/fire udmeldinger ud af otte er for lidt til at konkludere noget på. Vi må tage det op på næste bestyrelsesmøde sammen med en snak om, hvad vi kan forvente af hinanden ifht. tilbagemeldinger beslutningsforslag på Loomio.

Vi støtter op og får KBHFFs logo på indsamlingen. Og opfordrer medlemmer og andre til at skrive under og sprede det gode budskab

Results

Results Option % of points Voters
Agree 66.7% 2 SVS JBC
Abstain 33.3% 1 JDG
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 11 AL AME LRN AJ SC DR SM DU ALS JP MS

3 of 14 people have participated (21%)

JDG

Jonas Dreves Glass
Abstain
Tue 3 Feb 2015 8:31PM

Jeg vil gerne sætte mig mere ind i det, hvis jeg skal give en 'enig', men umiddelbart lyder det da logisk at bakke op om forslaget. Jeg kan forstå, at ministeren allerede har meldt ud, at han ser loven ændret, så det er jo godt nok :-)

SVS

Simon von Siebenthal
Agree
Wed 4 Feb 2015 3:45PM

Jeg er ening med at vi skal støtte - men vi skal gøre mere end det. Når udkastet til den nye bekendtgørelse kommer skal vi forfatte et høringssvar.

SVS

Simon von Siebenthal Wed 4 Feb 2015 3:43PM

Jeg arbejder lige nu både med at arrangere den FRØ POP-UP som skal være åben i uge 7 og 8. Derudover er vi en lille gruppe Frøsamlere der er ved at lægge sidste hånd på et 8 siders frømanifest som skal sendes ud inden for de næste dage.

En ting er at Dan Jørgensen har sagt at bekendtgørelsen skal ændres, men nu skal vi sørge for at den bliver ændret så meget som muligt. Frøsamlerne var de eneste der havde sendt et høringssvar ind den 15. januar til den bekendtgørelse som blev vedtaget den anden dag. Vi kan bruge den nye høringsfrist til at rette op på alt andet som også er galt med loven/bekendtgørelsen - ikke kun det som vedkommer private. Vi troede, i Frøsamlerne, at der ville blive sendt mange høringssvar ind og at vi, som Frøsamlerne, kun skulle varetage vores egne interesser i vores svar - og at andre interesseorganisationer/foreninger/virksomheder ville varetage deres egne. Men ingen mikroforædlere, ingen smålandbrug, ingen fødevarefællesskaber og ingen andre organisationer eller virksomheder havde sendt høringssvar ind – så vidt jeg har hørt.

For fødevarefællesskaberne er den lovændring Frøsamlerne ønsker som sådan ligegyldig. Det der virkeligt vedkommer os (i Fødevarefællesskaberne) er den del af bekendtgørelsen som omhandler mindre virksomheder (eller bør omhandler..)

Jeg vil foreslå at Københavns Fødevarefællesskab forfatter et høringssvar som går på at vi vil have at baren for hvad det betragtes som "professionelt" frøavl/frøsalg sættes meget højt. Her er lidt inspiration:

"As a general principle, we believe the focus of this regulation should be those who supply the professional, commercial sector with plant reproductive material. Thus operators, including farmers, who market plant reproductive material for hobby or garden use only, should not be considered professional operators in this context"

"Der er en sammenhæng mellem farmers rights og bevaringssorter: Genbanker skal efter Plantetraktaten kunne levere frø til landmænd af alle deres sorter. Efter bekendtgørelsen kan de ikke det i dag, men gør det heldigvis alligevel i strid med lovgivningen.
Landmændene skal naturligvis også have lov at dyrke
genbankmateriale, og udveksle det lovligt mellem hinanden. Det er det, der hedder in situ-bevaring, og som Danmark er forpligtet til at fremme. Først når en sort blive så stor, at den videresælges, er der behov for regulering for at sikre sporbarheden.
For at sikre in situ bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer, som krævet i både Plantetraktaten og i Nagoya-protekollen, skal landmændenes ret til frit at kunne udveksle
egne frø med hinanden sikres, og ligeledes skal det sikres, at genbanker, frøsamlerorganisationer og andre non-profit organisationer fritages."

Men nu skal vi lige vente på udkastet til den nye bekendtgørelse først.

Høringssvaret skal sandsynligvis sendes inden for de næste 7 dage. Jeg vil gerne være med til at forfatte et høringssvar på vegne af Københavns Fødevarefællesskab - men jeg vil også meget gerne have hjælp til det.

SVS

Simon von Siebenthal Wed 4 Feb 2015 4:06PM

Høringsfristen er udsat til 4. marts - så ingen stress :)

AL

Andreas Lloyd Thu 5 Feb 2015 8:45AM

Sejt, Simon!
Jeg har forlænget svarfristen på beslutningen, så vi kan afvente udkastet til den nye bekendtgørelse.

Jeg har ikke en pind forstand på frø, så jeg ville synes det var fint at støtte op om et høringssvar fra Frøsamlerne, Praktisk Økologi eller andre, der er mere inde i sagerne. Jeg synes mest af alt, at det er vigtigt, at vi som fødevarefællesskab også er synlige med vores støtte til underskoven af små producenter mm.

AL

Poll Created Wed 4 Mar 2015 11:01AM

Vi støtter op om Simons forslag til høringssvar til den nye frøbekendtgørelse Closed Wed 4 Mar 2015 10:05PM

Simon har sendt os et revideret høringssvar på den nye frøbekendtgørelse, som han opfordrer os til at sende ind til NaturErhvervsstyrelsen inden midnat.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 1 AL
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 12 SVS JBC AME LRN AJ SC DR SM DU ALS JP MS

1 of 13 people have participated (7%)

AL

Andreas Lloyd
Agree
Wed 4 Mar 2015 9:43PM

Jeg må indrømme, at jeg ikke har læst de 28 siders høringssvar, men jeg har stor tillid til Simon og Sandra og det arbejde de har lagt for dagen.

AME

Anne Mette Espersen Wed 4 Mar 2015 2:59PM

Ja vi støtter Simons forslag til høringssvar :-)