Loomio
Sun 15 Feb 2015 11:56AM

Folleto para repartir Fiesta Carnaval 2015_Ames

GOU genma otero uhia Public Seen by 108

Os dejo un folleto que se elaboró para repartir en la Fiesta del Carnaval 2015 en Ames que será el lunes dia 16 a las 17:00 horas en la explanada de A Telleira (Piscina Municipal de Ames). Para que deis vuestra opinión y hagáis sugerencias y/o aportaciones.
Recordad que es un folleto y no debe ser muy extenso sino la gente no lo lee.
Debería estar cerrado hoy por la noche, pues se repartiría mañana.
Saludos,
Genma

INICIO DO PROCESO DE PRIMARIAS DA CANDIDATURA CIDADÁ IMPULSADA POR PODEMOS NO CONCELLO DE AMES
“ CONTIGO PÓDESE ”

Como sabedes PODEMOS como partido non se presentará ás próximas eleccións municipais de maio, non obstante, sí que impulsa e apoia á presentación de candidaturas de unidade popular. Podemos Ames, a través dos seus membros do Consello Cidadán Municipal, está a impulsar unha Candidatura de Unidade Cidadá e Popular denominada “ CONTIGO PÓDESE” (CP).
O proceso no que nos atopamos agora é o de elixir aos/as candidatos/as que conformarán a lista, que serán elixidos/as a través de primarias abertas á cidadanía. Co isto pretendemos abrir este proceso de primarias para que se postulen como candidatos/as todas aquelas persoas que estén interesadas e desexen participar.
O prazo establecido para a presentación de candidaturas será desde as 11:00 horas do luns 16 de febreiro de 2015 ata as 20:00 h do luns 23 de febreiro de 2015. Habilitarase un formulario na Web de Contigo Pódese www.contigopodese.info para realizar a inscripción das candidaturas (alcaldía/concellaría) onde se poderá consultar o código ético e o regulamento de primarias que rexera o proceso.
Agradecendo a vosa colaboración, convidámosvos a participar neste proceso para poder construir unha nova política municipal en Ames, un novo modelo democrático transparente no que o pobo recupere a soberanía e participe na xestión municipal.
Podedes seguirnos en:
Web: www.contigopodese.info
Facebook: Contigo Pódese
Twitter: @ContigoPodese
E-mail: [email protected]

GRACIAS POLO VOSO APOIO E COLABORACIÓN

INICIO DEL PROCESO DE PRIMARIAS DE LA CANDIDATURA CIUDADANA IMPULSADA POR PODEMOS EN EL CONCELLO DE AMES

"CONTIGO PÓDESE”
Como sabeis PODEMOS como partido no se presentará a las próximas elecciones municipales de mayo, no obstante, sí que impulsa y apoya a la presentación de candidaturas de unidad popular. Podemos Ames, a través de sus miembros del Consejo Ciudadano Municipal, está impulsando una Candidatura de Unidad Cidadana y Popular denominada “ CONTIGO PÓDESE” (CP).
El proceso en el que nos encontramos ahora es el de elegir a los/as candidatos/as que conformarán la lista, que serán elegidos a través de primarias abiertas a la ciudadanía. Con esto pretendemos abrir este proceso de primarias para que se postulen como candidatos/as todas aquellas personas que estén interesadas y deseen participar.
El plazo establecido para la presentación de candidaturas será desde las 11:00 horas del luns 16 de febrero de 2015 hasta las 20:00 h del lunes 23 de febrero de 2015. Se habilitará un formulario en la Web de Contigo Pódese www.contigopodese.info para realizar la inscripción de las candidaturas (alcaldía/concejalía) donde se podrá consultar el código ético y el reglamento de primarias que regirá el proceso.
Agradeciendo vuestra colaboración, os invitamos a participar en este proceso para poder construir una nueva política municipal en Ames, un nuevo modelo democrático transparente en el que el pueblo recupere la soberanía y participe de la gestión municipal.
Podeis seguirnos en :
Web: www.contigopodese.info
Facebook: Contigo Pódese
Twitter: @ContigoPodese
E-mail: [email protected]

GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y COLABORACIÓN

GOU

genma otero uhia Sun 15 Feb 2015 7:48PM

Chic@s creo que el primer párrafo podría redactarse mejor así pues creo que la visión es más positiva empezando con la frase de lo que se va a hacer.

O Consello Cidadán Municipal de Podemos Ames está a impulsar unha Candidatura de Unidade Cidadana e Popular denominada “ CONTIGO PÓDESE” (CP) que se presentará en Ames ás próximas eleccións municipais de maio de 2015, pois como se anunciou desde Madrid Podemos non se vai presentar como partido, pero sí vai apoiar e impulsar estas candidaturas ciudadanas.

El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Ames está impulsando una Candidatura de Unidad Ciudadana y Popular denominada “ CONTIGO PÓDESE” (CP) que se presentará en Ames a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015, pues como se anunció desde Madrid Podemos no se va a presentar como partido, pero sí va a apoyar e impulsar estas candidaturas ciudadanas.

Saludos,

GOU

genma otero uhia Sun 15 Feb 2015 8:12PM

Disculpad le estoy dando vueltas y simplifiqué algunas cosas.
Quedaría así, a ver qué os parece:
INICIO DO PROCESO DE PRIMARIAS DA CANDIDATURA CIDADÁ IMPULSADA POR PODEMOS NO CONCELLO DE AMES
“ CONTIGO PÓDESE ”

O Consello Cidadán Municipal de Podemos Ames está a impulsar unha Candidatura de Unidade Cidadana e Popular denominada “ CONTIGO PÓDESE” (CP) que se presentará en Ames ás próximas eleccións municipais de maio de 2015, pois como se anunciou desde Madrid Podemos non se vai presentar como partido, pero sí vai apoiar e impulsar estas candidaturas ciudadanas.
O momento no que nos atopamos agora é o de elixir, a través dun proceso de primarias abertas, aos/ás candidatos/as que conformarán a lista. Por iso invitamos a todas aquelas persoas que estén interesadas a que participen.
O prazo establecido para a presentación de candidaturas será do 16 ao 23 febreiro. Habilitarase un formulario na Web de Contigo Pódese www.contigopodese.info para realizar a inscripción das candidaturas (alcaldía/concellaría) onde se poderá consultar o noso código ético e o regulamento de primarias que rexera o proceso.
Agradecendo a vosa colaboración, convidámosvos a participar neste proceso para poder construir unha nova política municipal en Ames, un novo modelo democrático transparente no que o pobo recupere a soberanía e participe na xestión municipal.
Podedes seguirnos en:
Web: www.contigopodese.info
Facebook: Contigo Pódese
Twitter: @ContigoPodese
E-mail: [email protected]

GRACIAS POLO VOSO APOIO E COLABORACIÓN

INICIO DEL PROCESO DE PRIMARIAS DE LA CANDIDATURA CIUDADANA IMPULSADA POR PODEMOS EN EL CONCELLO DE AMES

"CONTIGO PÓDESE”
El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Ames está impulsando una Candidatura de Unidad Ciudadana y Popular denominada “CONTIGO PÓDESE” (CP) que se presentará en Ames a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015, pues como se anunció desde Madrid Podemos no se va a presentar como partido, pero sí va a apoyar e impulsar estas candidaturas ciudadanas.
El momento en el que nos encontramos ahora es el de elegir, a través de un proceso de primarias abiertas, a los/las candidatos/as que conformarán la lista. Por eso invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas a que participen.
El plazo establecido para la presentación de candidaturas será del 16 al 23 de febrero. Se habilitará un formulario en la Web de Contigo Pódese www.contigopodese.info para realizar la inscripción de las candidaturas (alcaldía/concejalía) donde se podrá consultar nuestro código ético y el reglamento de primarias que regirá el proceso.
Agradeciendo vuestra colaboración, os invitamos a participar en este proceso para poder construir una nueva política municipal en Ames, un nuevo modelo democrático transparente en el que el pueblo recupere la soberanía y participe de la gestión municipal.
Podeis seguirnos en :
Web: www.contigopodese.info
Facebook: Contigo Pódese
Twitter: @ContigoPodese
E-mail: [email protected]

GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y COLABORACIÓN