Loomio

KPH kontrakttilbud

JBC Jonas B Christensen Public Seen by 45

Kan vi sige ja til KPH med det samme eller skal vi vente på mandat fra en ekstraordinær GF?

AL

Andreas Lloyd Fri 7 Nov 2014 9:11AM

Det er et virkelig godt tilbud, som KPH er kommet med. Jeg synes vi skal tage imod det med det samme.

 • Det er betydeligt billigere.
 • Det er mere centralt.
 • Det er inkluderer kontorpladser og mødefaciliteter og postadresse.
 • Det giver muligheder for markedsplads mm.
 • Det giver mulighed for mange interessante samarbejder på kryds og tværs.

Som jeg ser det, så har vi som bestyrelse mandat til at træffe netop denne slags økonomiske beslutninger, og vi skal som sådan sige ja med det samme og starte lejemålet fra d. 1/12. Så har vi et par måneder til at lave en god og struktureret overflytning fra Vanløse. Og vi vil kunne bruge møde- og kontorfaciliteter og postadresse på KPH med det samme.

Vi kan dog tage det forbehold overfor KPH, at vi selvfølgelig lige skal have opbakning fra medlemmerne, men eftersom det er før d. 1/12, burde det ikke være noget problem. Ligeledes kan vi vente med at opsige lejemålet i Vanløse til vi har afholdt den ekstraordinære generalforsamling.

AL

Poll Created Fri 7 Nov 2014 9:15AM

Vi siger ja til KPH og starter lejemål der fra d. 1/12 Closed Tue 11 Nov 2014 7:31AM

Outcome
by Andreas Lloyd Wed 26 Apr 2017 10:29AM

Da det vil mindske bestyrelsens mandat unødigt at tage forbehold, ønsker vi i stedet at sige ja til KPH uden forbehold. Derfor nyt beslutningsforslag.

Vi siger ja til KPH med det samme og starte lejemålet fra d. 1/12. Med det forbehold, at vi har en ekstraordinær generalforsamling d. 29/11, der kan beslutte anderledes.

Vi venter med at opsige lejemålet i Vanløse til vi har afholdt den ekstraordinære generalforsamling, og fået opbakning på planen derfra.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 60.0% 3 AL UW EJJ
Abstain 20.0% 1 JBC
Disagree 20.0% 1 JDG
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 11 SVS AME LRN AJ SC DR SM DU ALS JP MS

5 of 16 people have voted (31%)

JBC

Jonas B Christensen
Abstain
Mon 10 Nov 2014 4:13PM

Jeg er helt enig i den 1. del af forslaget om at starte lejemålet med KPH d. 1/12, men jvf. både dit og mit indlæg synes jeg ikke at vi skal tage noget forbehold. Hvis vi bibeholder et forbehold ved KPH stadig ikke om de er købt eller solgt.

JBC

Jonas B Christensen
Abstain
Mon 10 Nov 2014 4:16PM

Jeg er helt enig i den 1. del af forslaget om at starte lejemålet med KPH d. 1/12, men jvf. både Andreas og mit indlæg synes jeg ikke, at vi skal tage noget forbehold. Hvis vi tager forbehold, ved KPH stadig ikke om de er købt eller solgt.

EJJ

Esther Juel Jepsen
Agree
Mon 10 Nov 2014 7:40PM

Et ja uden forbehold fra min side.

JDG

Jonas Dreves Glass
Disagree
Mon 10 Nov 2014 8:29PM

Jeg er enig med Jonas og Esther i, at vi siger ja tak uden forbehold. Altså jeg siger ja til første sætning og nej til anden sætning. Derfor melder jeg mig uenig i forslaget.

JBC

Jonas B Christensen Fri 7 Nov 2014 9:21AM

Jeg mener at vi kan, og skal sige ja tak til KPH's fornemme tilbud med det samme.

Det gør jeg fordi:

 1. KPH har bedt om et svar, og jeg synes, at vi skylder at give dem et, taget deres enorme velvilje og imødekommenhed i betragtning.

  I forhold til dette er spørgsmålet om beslutningskompetence et evigt tilbagevendende spøgelse. Det vil det blive ved med at være, fordi beslutningskompetencen i sidste ende beror på en vurdering af den enkelte beslutnings karakter. I dette tilfælde er min personlige vurdering, at et nyt fælleslager ikke vil have grundlæggende ændringer af kbhff's aktiviteter, og derfor er det en beslutning som bestyrelsen og distributionsgruppen kan træffe sammen.

 2. Som bestyrelse er det vores opgave efter bedste evne at varetage og forvalte foreningens interesser. I dette tilfælde er der tale om en klar økonomisk fordel (det er billigere end den nuværende løsning), en distributionsmæssig fordel (det er meget større og mere tilgængeligt end den nuværende løsning) og en overordnet forenings fordel (det giver mulighed for at samle vores fælles aktiviteter ét sted og udvikle dem).
  Muligheden er så utvetydig god og fordelagtig for KBHFF, at jeg mener, at vi er forpligtet til at handle med det samme.

 3. Vi har netop afholdt koordineringsmøde, hvor der var bred opbakning til ideen om KPH som samlingssted, hvis det var muligt indenfor vores økonomiske rammer.

 4. Hvis det senere viser sig, at der er modstand i mod en beslutning om at sige ja tak eller bestyrelsens vurdering, må vi selvfølgelig tage det til efterretning. Vi må aldrig være bange for at begå fejl, for det vil føre til handlingslammelse og ineffektivitet. Fejl er en central del af læringsprocessen, og vi er som forening stadig ved at lære, hvordan vi fungerer og håndterer situationer som denne.

Det betyder meget for mig at have opbakning, og et mandat der er funderet i hele foreningen. Det er centralt, når vi skal tage stilling til vigtige principielle beslutninger, og hvilken retning foreningen skal gå i, men ikke når beslutningen er til alles fordel. For mig er det det samme som, at bestyrelsen skal have mandat af generalforsamlingen til at godkende, at avlerne putter ekstra gratis grøntsager i poserne, eller at nogle medlemmer arbejder mere end de 3 obligatoriske timer om måneden.
Den glidebane vil jeg meget gerne undgå.

EJJ

Esther Juel Jepsen Mon 10 Nov 2014 7:40PM

Jeg kunne desværre ikke være der til mødet i torsdags, men sikke et godt tilbud vi har fået fra KPH! Det er jo et fantastisk sted, og jeg synes helt klart, at vi skal takke ja med det samme. Mener også at vi som bestyrelse har mandat til at træffe beslutning om fælleslager og andre fælles anliggender uden at skulle tage det op på en GF. Lad os derfor opsige lejemålet i Vanløse og rykke ind i Sydhavnen :-)

JDG

Jonas Dreves Glass Mon 10 Nov 2014 8:37PM

Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan lave et forslag til beslutning. Men det er vel fordi, den anden skal afsluttes først... Men hvis jeg kunne stille et forslag, skulle det lyde:

"Vi siger ja til KPH med det samme og starte lejemålet fra d. 1/12.

Vi informere om beslutningen bl.a. på den ekstraordinære generalforsamling (EGF) d. 29/11. Hvis der på EGF er modstand mod beslutningen, må vi opsige lokalerne hos KPH med den opsigelsesfrist, der nu er.

Vi venter med at opsige lejemålet i Vanløse til vi har afholdt den ekstraordinære generalforsamling, og fået opbakning på planen derfra."

AL

Poll Created Tue 11 Nov 2014 7:32AM

Vi siger ja til KPH med det samme og starte lejemålet fra d. 1/12. Closed Wed 12 Nov 2014 7:05AM

Outcome
by Andreas Lloyd Wed 26 Apr 2017 10:29AM

Vi siger ja til KPH med det samme. Andreas giver Marie og Emil besked, så de kan bekræfte med KPH.

Vi siger ja til KPH med det samme og starte lejemålet fra d. 1/12. Uden øvrige forbehold.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 5 AL JBA JDG UW JBC
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 11 SVS AME LRN AJ SC DR SM DU ALS JP MS

5 of 16 people have voted (31%)

AL

Andreas Lloyd
Agree
Tue 11 Nov 2014 8:20AM

Med tilføjelsen: "Vi informerer om beslutningen bl.a. på den EGF d. 29/11. Hvis der er veto mod beslutningen, må vi opsige lokalerne hos KPH med opsigelsesfrist. Vi venter med at opsige lejemålet i Vanløse til vi har fået opbakning på EGF.”

AL

Andreas Lloyd Tue 11 Nov 2014 7:35AM

Ok. Jeg har lukket det gamle forslag med forbeholdet og lavet et nyt uden. Man kan vist kun have et åbent forslag i gang af gangen, og jeg kunne ikke rette i det gamle forslag efter at folk har sagt ja/nej/måske til det.

Jeg kan sagtens gå med til at sige ja uden forbehold. Og det virker som om, at der er enighed omkring det. Så jeg har sat en kort frist på tilbagemelding på dette forslag, så vi kan få taget en hurtig beslutning.

EJJ

Esther Juel Jepsen Wed 12 Nov 2014 7:39AM

Nåede ikke at stemme, men fuld opbakning herfra :-)